Ξεκινά νέο έργο συντηρήσεων και βελτιώσεων υποδομών στις Δημοτικές Ενότητες Μητρόπολης και Κάμπου

21/12/2018
image_print

Υπογράφθηκε από το Δήμαρχο Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκο η σύμβαση του σχετικού έργου

Τη σύμβαση του έργου «Συντηρήσεις και βελτιώσεις Υποδομών Δ.Ε. Μητρόπολης και Κάμπου έτους 2017- Β΄ Φάση» προϋπολογισμού 330.000€ υπέγραψε ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Φώτης Αλεξάκος παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας κ. Κων/νου Ξυλομένου. Το έργο χρηματοδοτείται από τα τακτικά έσοδα του Δήμου Καρδίτσας (ΣΑΤΑ 2017) και οι εργασίες που θα εκτελεστούν στις Τοπικές Κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων Μητρόπολης και Κάμπου έχουν ως εξής:

Δημοτική Ενότητα Μητρόπολης

1.Στην Μητρόπολη διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων εντός του οικισμού, πλακοστρώσεις, φωτισμός.

2. Στον Άγιο Γεώργιο και εντός του οικισμού τσιμεντοστρώσεις οδών, τεχνικά οδού, τοίχοι αντιστήριξης από σκυρόδεμα

3. Στο Γεωργικό ασφαλτοστρώσεις οδών εντός του οικισμού, τεχνικό, τσιμεντοστρώσεις οδών εντός του οικισμού

4. Στην Κρύα Βρύση, εργασίες φωτισμού, περιφράξεις, διαμόρφωση κεντρικής πλατείας και κοινόχρηστων χώρων

5. Στο Ξυνονέρι και εντός του οικισμού, ασφαλτοστρώσεις οδών, τεχνικό δρόμου

6. Στην Πορτίτσα τσιμεντοστρώσεις, οδών εντός του οικισμού και τοίχοι αντιστήριξης.

7. Στο Φράγκο ασφαλτοστρώσεις οδών και τσιμεντοστρώσεις, κατασκευή πεζοδρομίων, τεχνικό οδού.

Δημοτική Ενότητα Κάμπου

1. Στον Άγιο Θεόδωρο και εντός του οικισμού, συνέχιση εργασιών πλακόστρωσης πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων, εργασίες ηλεκτροφωτισμού

2. Στην Μέλισσα, πεζοδρομήσεις, πλακοστρώσεις και κατασκευή τεχνικού στους κεντρικούς δρόμους εντός της Τοπικής Κοινότητας

3. Στην Μυρίνη, εργασίες ασφαλτοστρώσεων οδών εντός του οικισμού, εργασίες διαμόρφωσης του χώρου της κεντρικής πλατείας.

4. Στον Πρόδρομο και εντός της Τοπικής Κοινότητας αμμοχαλικοστρώσεις οδών και

εργασίες ασφαλτόστρωσης οδών

5. Στο Μακρυχώρι και εντός της Κοινότητας πλακοστρώσεις διαμόρφωση πεζοδρομίων, βελτίωση φωτισμού, εργασίες οδοποιίας και ξύλινη περίφραξη στην πλατεία

6. Στην Πτελοπούλα και εντός της Κοινότητας εργασίες ασφαλτόστρωσης οδών.

7. Στον Σταυρό και εντός της Τοπικής Κοινότητας, εργασίες ασφαλτόστρωσης οδών.

Στο έργο συμπεριλαμβάνονται εργασίες μικροσυντηρήσεων και μικροεπισκευών.