Ξεκινά άμεσα το έργο κατασκευής πεζοδρομίων στην πόλη της Καρδίτσας

07/08/2023
image_print

Προτεραιότητα θα δοθεί στην αποκατάσταση του περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο της Δημοτικής Αγοράς

Ξεκινά άμεσα το έργο κατασκευής πεζοδρομίων στην πόλη της Καρδίτσας

Ο Δήμαρχος υπέγραψε τη σύμβαση με τον ανάδοχο – Έργο που αλλάζει την πόλη το χαρακτηρίζει Βασίλης Τσιάκος

Ένα μεγάλο έργο που αλλάζει τα δεδομένα στην πόλη και γενικότερα στο Δήμο Καρδίτσας ξεκινά άμεσα να κατασκευάζεται. Πρόκειται για το έργο αποκατάστασης των πεζοδρομίων κεντρικών οδών και κοινόχρηστων χώρων. Ο Δήμαρχος κ. Βασίλης Τσιάκος παρουσία και του αρμόδιου αντιδημάρχου κ. Π. Σβερώνη υπέγραψε το πρωί της Δευτέρας τη σύμβαση κατασκευής του έργου και έδωσε οδηγίες στον ανάδοχο για άμεση έναρξη των εργασιών. Μάλιστα ο Δήμαρχος ζήτησε από τον εργολάβο οι εργασίες να ξεκινήσουν από την πλατεία της δημοτικής αγοράς καθώς οι φθορές στον χώρο είναι σημαντικές. Με βάση τη μελέτη, προβλέπεται να κατασκευαστούν αρκετά χιλιόμετρα πεζοδρομίων εντός της αστικής ζώνης. Το έργο σε συνδυασμό με τις ασφαλτοστρώσεις, αλλάζει ριζικά την εικόνα της πόλης και την καθημερινότητα των πολιτών. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 2.845.884,87 ευρώ. Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης ο δήμαρχος Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος δήλωσε: «Υπογράψαμε σήμερα με τον ανάδοχο του έργου τη σύμβαση για ένα πολύ μεγάλο έργο που αφορά στο Δήμο μας. Η ανακατασκευή των πεζοδρομίων σε μεγάλο μέρος της πόλης είναι διαπιστωμένη ανάγκη εδώ και πολλά χρόνια. Για το σκοπό αυτό εξασφαλίσαμε πιστώσεις 2,845 εκ. ευρώ. Είναι έργο που συνδυάζεται με τις ασφαλτοστρώσεις που υλοποιήσαμε και συνεχίζουμε να υλοποιούμε. Θα αποκτήσει έτσι η πόλη ένα σύγχρονο οδικό δίκτυο και ένα σύγχρονο δίκτυο πεζοδρομίων. Θέλω να επισημάνω ότι δώσαμε οδηγίες στον ανάδοχο το έργο να ξεκινήσει από τον περιβάλλοντα χώρο της Δημοτικής Αγοράς καθώς οι φθορές στο χώρο είναι μεγάλες. Η Δημοτική αρχή έχει πει από την πρώτη στιγμή ότι σχεδιάζει με βάση τις πραγματικές ανάγκες και υλοποιεί έργα που αλλάζουν συνολικά την εικόνα του Δήμου μας. Με όραμα μια πόλη που αξίζει να ζεις θέτουμε τις βάσεις για την Καρδίτσα του μέλλοντος» καταλήγει στη δήλωση του ο Δήμαρχος.

Στοιχεία για το έργο

Αντικείμενο του έργου είναι η ανακατασκευή και συντήρηση-επισκευή πεζοδρομίων με σκοπό την λειτουργική τους αναβάθμιση, την αύξηση της ασφάλειας και τη βελτίωση του δικτύου κίνησης των πεζών με πρόνοια για τα άτομα με μειωμένη.

Ειδικότερα, οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν είναι οι κάτωθι:

    1. Πεζοδρόμια

Στα πεζοδρόμια των οδών της μελέτης προβλέπεται η ανακατασκευή τους.

Θα διατηρηθούν οι υφιστάμενες εγκάρσιες κλίσεις των πεζοδρομίων (κατά κανόνα εγκάρσια κλίση έως 2%)

Προβλέπεται η αποξήλωση των υφιστάμενων πεζοδρομίων με εκσκαφή πάχους 0,20μ περίπου και προετοιμασία του χώρου για την κατασκευή του νέου πεζοδρομίου με την τοποθέτηση των κάτωθι υλικών:

Σε πεζόδρομους, όπου επιτρέπεται και η κυκλοφορία οχημάτων, προβλέπεται η τοποθέτηση των κάτωθι υλικών:

    1. Οδεύσεις τυφλών

Στην παρούσα μελέτη τα πεζοδρόμια επανασχεδιάστηκαν για να εξυπηρετήσουν πεζούς και ΑΜΕΑ.

Στους πεζόδρομους, όπως σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, που χρησιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, με απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50 m (του κρασπέδου μη συνυπολογιζόμενου) ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο και μέγιστη αποδεκτή εγκάρσια κλίση 2%.

Ο Οδηγός όδευσης τυφλών ορίζεται η λωρίδα της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών και αποτελείται από λωρίδες επίστρωσης διαφορετικής υφής και χρώματος από το υπόλοιπο δάπεδο της ζώνης, που αποβλέπει στην καθοδήγηση και ασφαλή διακίνηση των ατόμων με προβλήματα στην όραση.

Επιστρώνονται ευθύγραμμα και σε απόσταση 0,50 μ. κατ’ ελάχιστον από τη ρυμοτομική γραμμή ή προεξοχή κτηρίου σε ύψος μικρότερο των 2,20μ. Η ίδια απόσταση κρατείται και από οποιοδήποτε άλλο εμπόδιο ή εξοπλισμό του χώρου.

    1. Ράμπες ατόμων με μειωμένη κινητικότητα

Προβλέπεται η δημιουργία προσβάσεων και διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Για την απρόσκοπτη κίνηση των πεζών κατά μήκος της οδού, με προτεραιότητα στα Άτομα Μειωμένης Κινητικότητας, λήφθηκε ειδική μέριμνα για την άρση των ανισοσταθμιών, των εμποδίων και των μεγάλων κλίσεων.