Την αναβάθμιση των παιδικών βιβλιοθηκών προωθεί ο Δήμος Καρδίτσας

29/12/2020
image_print

Την αναβάθμιση των παιδικών βιβλιοθηκών προωθεί ο Δήμος Καρδίτσας

Διεκδικεί την πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού που θα στηρίξει περαιτέρω τη λειτουργία τους

Πιστή στη λογική της αναβάθμισης των υπηρεσιών προς τους πολίτες η Δημοτική αρχή Καρδίτσας συνεχίζει να διεκδικεί και να σχεδιάζει. Αυτή τη φορά το ενδιαφέρον στρέφεται προς τα μικρά παιδιά του Δήμου. Έτσι δόθηκαν ήδη οι αναγκαίες κατευθύνσεις προς το τμήμα προγραμματισμού του Δήμου, το οποίο υπέβαλε την προηγούμενη εβδομάδα προς έγκριση στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, πρόταση με τίτλο «Δαπάνες λειτουργίας Παιδικών Βιβλιοθηκών για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Καρδίτσας». Η πρόταση προϋπολογισμού 105.000 €, αφορά στην ενίσχυση των παρεχομένων υπηρεσιών στις 8 (οκτώ) Παιδικές Βιβλιοθήκες που λειτουργούν στην πόλη μας, με σημαντική απήχηση στον παιδικό πληθυσμό της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η πρόσληψη 2 ατόμων ΠΕ Εκπαιδευτικών για να καταστεί δυνατή η λειτουργία των βιβλιοθηκών περισσότερες ημέρες την εβδομάδα, οπότε θα υπάρξει αύξηση του εξυπηρετούμενου παιδικού πληθυσμού. Η παροχή των υπηρεσιών τους θα γίνεται με πιο σύγχρονο τρόπο, ακουμπώντας στις σημερινές ανάγκες των παιδιών των οικογενειών τους και παράλληλα θα καταστεί δυνατή η υλοποίηση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ο προϋπολογισμός της πράξης προβλέπεται να καλύψει εκτός από τη μισθοδοσία των 2 Εκπαιδευτικών πλήρους απασχόλησης για 30 μήνες και τις λειτουργικές δαπάνες που αποτελούν το 15% της μισθοδοσίας, με τη μορφή απλοποιημένου κόστους και αφορούν σε λειτουργικά έξοδα και προμήθεια νέων βιβλίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.