15/04/2013
image_print

foto_dimarxos_karditsas Χαιρετίζοντας την ημερίδα της Ε.Σ.Α.με.Α για τα Προγράματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για την αναπηρία, ο κ. Παπαλός προνήγγειλε μείωση των τελών της ΔΕΥΑΚ ως 50% για τα άτομα με αναπηρίες και την ολοκλήρωση της μελέτης   για τη δημιουργία  Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρίες

Την μείωση των τελών της ΔΕΥΑΚ για τα Άτομα με αναπηρίες στα πλαίσια του κοινωνικού τιμολογίου της επιχείρησης που θα τεθεί σύντομα σε εφαρμογή και θα συμπεριλάβει μειώσεις και για άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Δήμου, καθώς και την ετοιμότητα του Δήμου Καρδίτσας να προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου «Επέκταση Θεοδωρίδειου Κέντρου Υποστήριξης για Ανθρωπους με Αναπηρία ΄΄ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ΄΄” για τη δημιουργία Κέντρου Ημερήσιας Φορντίδας ατόμων με αναπηρίες προανήγγειλε από το βήμα της ημερίδας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13/4 στην πόλη μας, ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Κων. Παπαλός.

Τόσο το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΥΑΚ που προβλέπει για τα άτομα με αναπηρίες μείωση ως 50% επί της κατανάλωσης νερού, όσο και η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του Κέντρου Ημερήσιας Φορντίδας ΑμεΑ που προτείνεται για ένταξη στο πλαίσιο της υπαριθμ.40/2012 πρόσκλησης του Ε.Π.Θεσσαλία-Στ.Ελλάδα-Ήπειρος 2007-2013, με  εξασφαλισμένη τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Υπουργού Εργασίας και της αρμόδιας Γ. Γ. Πρόνοιας, θα έρθουν προς συζήτηση και έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη 16/4.

Στο χαιρετισμό του στην ημερίδα της ΕΣΑμεΑ ο κ. Παπαλός τόνισε επίσης και τα εξής:

            “Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και τα μέλη της Διοίκησης της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία για την διοργάνωση της πολύ σημαντικής αυτής ημερίδας στην πόλη μας.

            Θεωρώ οτι γενικά το ζήτημα της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς οι  ραγδαίες και βαθιές αλλαγές που συντελούνται καθημερινά στον επιστημονικό, τεχνολογικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για επικαιροποίηση και διαρκή αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων όλων μας, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της προσωπικής και εργασιακής μας ζωής.

            Είναι γνωστό ότι στη χώρα μας, αλλά και παγκοσμίως το ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας των ατόμων με αναπηρία που μπορούν να εργαστούν, είναι αρκετά πιο χαμηλό σε σχέση με τα άτομα της ίδιας ηλικίας που δεν έχουν κάποια αναπηρία.

            Είναι επίσης γνωστό ότι τα άτομα με αναπηρία όταν βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο να παραμείνουν άνεργοι για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ ως εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν πιο συχνά τον κίνδυνο της απόλυσης και το φαινόμενο της απασχόλησής τους σε θέσεις εργασίας που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ικανότητες και φιλοδοξίες. Στην περίπτωση δε των ατόμων με αναπηρία που αντιμετωπίζουν πολλαπλή διάκριση λόγω φύλου, ηλικίας κλπ., η κατάσταση είναι πιο άσχημη.

            Αυτό κάνει ακόμη περισσότερο επιτακτική την ανάγκη της ένταξης των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας. Επιβάλλεται επομένως να έχουν πρόσβαση στα μέτρα που απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας, αλλά και για την εξεύρεση εργασίας στην ανοιχτή αγορά εργασίας.

            Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευση για άτομα με  αναπηρία μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην άμβλυνση του κοινωνικού αποκλεισμού που βιώνουν και εν τέλει σε μια πιο ισότιμη κοινωνία που θα δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα μέλη της να αξιοποιήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τα ταλέντα και τα προσόντα τους στο μέγιστο βαθμό και να βελτιώσουν την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.

            Απαιτείται επομένως η Πολιτεία,  να ενισχύσει τις προσπάθειές της για την παροχή επαρκώς χρηματοδοτούμενων εκπαιδευτικών πολιτικών χωρίς αποκλεισμούς, εφόσον επιθυμούμε να βελτιωθεί η ζωή των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των ενηλίκων με αναπηρίες.

            Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρίες συναρτάται άμεσα και με την προσβασιμότητά τους και αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά άμεσα και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και ευρύτερα την κοινωνία μας. Ως Δήμος Καρδίτσας είμαστε σε συνεχή επαφή με το τοπικό Σωματείο ΑμεΑ για την αντιμετώπιση τέτοιων θεμάτων και πιστεύω οτι παρά τη δύσκολη συγκυρία από τη συναργασία αυτή θα προκύψουν θετικά αποτελέσματα. Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας και στην υλοποίηση των προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης για την αναπηρία”