Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης τηλεμετρίας θέτει σε λειτουργία η ΔΕΥΑΚ

16/01/2024
image_print

Β. Τσιάκος: Ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση εκσυγχρονισμού της επιχείρησης

Από τον Δήμαρχο Καρδίτσας και πρόεδρο της ΔΕΥΑ κ. Βασίλη Τσιάκο υπογράφηκε με τον ανάδοχο, η σύμβαση που αφορά την προμήθεια για το έργο με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ». Στην υπογραφή της σύμβασης παραβρέθηκε και ο τεχνικός διευθυντής της επιχείρησης κ. Αχιλλέας Ζαγορίτης. Η εν λόγω πράξη έχει σαν στόχο τη σύγκλιση του υδατικού ισοζυγίου, τη μείωση του μη τιμολογούμενου νερού, τον έλεγχο – περιορισμό των διαρροών και τη βελτίωση της επάρκειας και της ποιότητας του παρεχόμενου νερού.

Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης ο Δήμαρχος και πρόεδρος της επιχείρησης δήλωσε: «Πρόκειται για μια ακόμη μεγάλη παρέμβαση που υλοποιεί η ΔΕΥΑ Καρδίτσας στην κατεύθυνση του περαιτέρω εκσυγχρονισμού και της ανάπτυξής της. Με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης προμήθειας και την ολοκλήρωση της πράξης μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους συμπολίτες μας ότι θα έχουν ακόμη καλύτερες υπηρεσίες σε ότι αφορά την ύδρευση. Να τονίσω κλείνοντας πως η ΔΕΥΑ ήδη υλοποιεί ένα πολύ μεγάλο έργο που αφορά στην αντικατάσταση των παλαιών υδρομέτρων με ψηφιακά ενώ μεγάλες είναι οι παρεμβάσεις και σε δομές της όπως ο βιολογικός και το σύστημα αποχέτευσης. Τελικός στόχος όλων μας είναι οι ακόμη καλύτερες υπηρεσίες προς τους δημότες μας» κατέληξε ο κ. Τσιάκος.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει:

Υπενθυμίζεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη η προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» που αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης (Τ.Σ.Ε.Κ.) για την παρακολούθηση της κατανάλωσης και άλλων συναγερμών που συνδέονται με κρίσιμες καταστάσεις σε υδροληψίες του δικτύου ύδρευσης της πόλης της Καρδίτσας. Μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί περίπου 15.000 αντικαταστάσεις υδρομέτρων.

Με την επέκταση του συστήματος με τις δύο παραπάνω πράξεις, βασικοί στόχοι της Δ.Ε.Υ.Α. Καρδίτσας είναι: