07/05/2021
image_print

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΩΝ

Καρδίτσα, 06-05-2021
Αριθμ. Πρωτ.: 242

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ύδρευσης Δ. Καρδίτσας & λοιπών Δήμων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση σύμβασης προμήθειας τριακοσίων (300) τόνων υποχλωριώδους νάτριου εκτιμώμενης αξίας 66.960,00€ (με ΦΠΑ 24%).

  1. Στοιχεία αναθέτοντα φορέα:

Επωνυμία: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 34, 43100 Καρδίτσα
Κωδικός NUTS: EL611
Τηλ.: 24410 21351 και 55989 / Fax: 24410 79659
e-mail: sydk@otenet.gr
Πληροφορίες: Μαρία Λάιου

  1. Πρόσβαση στα έγγραφα

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της Διακήρυξης, στα Παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Καρδίτσας στη διεύθυνση: https://dimoskarditsas.gov.gr/, στη διαδρομή: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ► ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ► ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.

  1. Είδος προμήθειας

Ονομασία: Υποχλωριώδες Νάτριο.
Κωδικός αριθμός κατά CPV: 24312220-2.
Ποσότητα: Τριακόσιοι (300) τόνοι.

Η παράδοση του είδους θα γίνει στα διυλιστήρια νερού του Συνδέσμου, τμηματικά, εντός βυτιοφόρου οχήματος, κατά τη διάρκεια ενός χρόνου ή/και μέχρι εξάντλησης της αιτούμενης ποσότητας.

Το προς προμήθεια είδος θα χρησιμοποιηθεί για απολύμανση νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και ως εκ τούτου πρέπει να είναι σύμφωνο με το Πρότυπο ΕΝ 901:2013.

  1. Τόπος – Χρόνος Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Συνδέσμου Ύδρευσης, Μεγ. Αλεξάνδρου 34, 1ος όροφος, την Πέμπτη 20 Μαΐου 2021 και ώρα 11:30 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

  1. Υποβολή προσφορών – Χρόνος ισχύος

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Συνδέσμου ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς μέχρι την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού ή κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην αρμόδια επιτροπή από τις 11:00 έως τις 11:30 (ώρες έναρξης και λήξης υποβολής). Οι υποβληθείσες προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για ενενήντα (90) ημέρες (:χρόνος ισχύος προσφορών).

  1. Συμμετοχή στο διαγωνισμό

Μπορούν να συμμετέχουν Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις αυτών. Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Για τη συμμετοχή δεν απαιτείται καταβολή εγγύησης.

  1. Χρηματοδότηση: Η προμήθεια χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Συνδέσμου.
  2. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα περίληψη αναρτάται στο διαδίκτυο (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) (https://diavgeia.gov.gr) και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης του διαγωνισμού στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Σχετικά έγγραφα