Συνεργασία του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας και της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας

26/09/2017
image_print

Στο πλαίσιο υλοποίησης του διακρατικού σχεδίου Daphne III με τίτλο «WEGO! Women Economic – independence and Growth Opportunity» – JUST/2014/RDAP/AG/VICT/7365, το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας και η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, επικύρωσαν την συνεργασία τους με την υπογραφή Πρωτόκολλου Συνεργασίας.

Η Διευθύντρια και project manager του προγράμματος για τις δράσεις του ΚΓΚ, κ. Αικατερίνη Βελεσιώτου, η Σύμβουλος Απασχόλησης κ. Κωνσταντινιά Καραγεώργου και ο Γενικός Διευθυντής της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας, κ. Παναγιώτης Τουρναβίτης συναντήθηκαν και συζήτησαν διεξοδικά τη συνεργασία των δύο οργανισμών, αρχικά στο πλαίσιο του προαναφερθέντος προγράμματος WE GO!

Ειδικότερα η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, αξιοποιώντας την συνεργασία της με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων θα παρέχει χρηματοδοτικά εργαλεία με ευνοϊκούς όρους, σε γυναίκες οι οποίες είναι ή ήταν θύματα συντροφικής βίας, στο πλαίσιο του WEGO! H χρηματοδότηση θα επωφελείται από την εγγύηση που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI).

Το πρόγραμμα WeGo! χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει διάρκεια 2 χρόνια (2016-2018) και υλοποιείται από μια σύμπραξη 15 Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών (Μ.Κ.Ο.) από 7 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ιταλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Κύπρο, Σουηδία, Βουλγαρία με επικεφαλής εταίρο την ActionAid Italia Onlus. Το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας είναι το μοναδικό Συμβουλευτικό Κέντρο για γυναίκες θύματα βίας που συμμετέχει από την Ελλάδα.

Κύριος στόχος του σχεδίου είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών που παρέχουν τα Κέντρα Στήριξης Γυναικών, τα Καταφύγια και οι Ξενώνες, στις γυναίκες θύματα συντροφικής βίας και κυρίως στον τομέα της ενδυνάμωσης μέσω της συμβουλευτικής διαδικασίας, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας, με τελικό στόχο την οικονομική τους ανεξαρτησία.