Συνεδρίασε για πρώτη φορά το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Καρδίτσας

17/06/2022
image_print

Το Συμβούλιο θα πραγματοποιεί τακτικές συνεδριάσεις και ο ρόλος του είναι γνωμοδοτικός

Η πρώτη συνεδρίαση του νεοσύστατου Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων (ΣΕΜΠ) του Δήμου Καρδίτσας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 15 Ιουνίου στο Δημαρχείο της πόλης. Ο Δήμος Καρδίτσας, επιδεικνύοντας την πρέπουσα ευαισθησία και αφουγκραζόμενος την ανάγκη της κοινωνικής συμπερίληψης ανθρώπων με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο για την κατά το δυνατόν ομαλότερη ένταξη και συνύπαρξή τους με την τοπική κοινωνία, προχώρησε εντός του Μαΐου σε ανοιχτή πρόσκληση προς εκπροσώπους φορέων μεταναστών και προσφύγων που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Καρδίτσας. Στη πρώτη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του Δημοτικού Συμβουλίου, της Αναπτυξιακής Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.), του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων, της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες και της προσφυγικής κοινότητας της περιοχής και τέθηκαν οι πρώτες γραμμές της μελλοντικής λειτουργίας του ΣΕΜΠ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παριστάμενοι εκπρόσωποι των κοινοτήτων εξέφρασαν την ικανοποίησή τους προς τον Δήμο και την τοπική κοινωνία της Καρδίτσας για τον τρόπο με τον οποίο τους έχουν υποδεχθεί αλλά και για τη σύσταση του ΣΕΜΠ που προβλέπει τη θεσμική εκπροσώπησή τους με σκοπό τον συντονισμό μεταξύ αυτών και επίσημων φορέων της πόλης για την ανάδειξη και επίλυση των θεμάτων που τους αφορούν.

Υπενθυμίζεται ότι η σύσταση και λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων προβλέπεται από το αρ. 79 του Ν. 4555/2018, που αντικατέστησε την παρ. 1 του αρ. 78 του Ν. 3852/2010 (Α΄87). Τα ΣΕΜΠ αποτελούνται από 11 μέλη εκ των οποίων οι 6 είναι δημοτικοί σύμβουλοι και οι 5 εκπρόσωποι προσφυγικών/μεταναστευτικών κοινοτήτων ενώ ο ρόλος τους είναι γνωμοδοτικός προς το Δημοτικό Συμβούλιο.