Συνάντηση εργασίας στο Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής για την ψηφιακή αναβάθμιση των βιβλιοθηκών του Δήμου Καρδίτσας

14/12/2018
image_print

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την υλοποίηση του μνημονίου συνεργασίας που υπέγραψε ο Δήμος Καρδίτσας με τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης και το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού για την Ψηφιακή Αναβάθμιση για την ψηφιοποίηση των βιβλιοθηκών του Δήμου και πιο συγκεκριμένα των

έντεκα (11) Παιδικών Βιβλιοθηκών, του Ιστορικού-Λαογραφικού Μουσείου “Λ. & Ν. Σακελλαρίου”- Κέντρο Τεκμηρίωσης & Επικοινωνίας και της Δημοτικής Πινακοθήκης Καρδίτσας, που επίσης διαχειρίζονται βιβλιακό υλικό.

Την Τετάρτη 12/12 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής με τη συμμετοχή από πλευράς υπουργείου του Γενικού Γραμματέα κ. Γεωργ. Φλωρεντή, της Προϊσταμένης της Βιβλιοθήκης του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής κ. Πλιάγκου και της Βιβλιοθηκονόμου κ. Μάστορα και από πλευράς Δήμου Καρδίτσας του Αντιδημάρχου Ψηφιακής Πολιτικής Καινοτομίας και Δράσεων Νεολαίας κ. Βασ. Κουρκούνα, της Προϊσταμένης του τμήματος Παιδείας-Πολιτισμού κ. Παρ. Σδρόλια, της υπεύθυνης του Μουσείου Πόλης κ. Φένια Λέκκα και της υπέυθυνης της Πινακοθήκης κ. Μαρία Γιαννέλου.

Στη συνάντηση συμμετείχε και η βουλευτής κ. Χρ. Κατσιαβριά Σιωροπούλου η οποία επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο έργο της ψηφιοποίησης, καθώς επί πολλά χρόνια εργάστηκε στις παιδικές βιβλιοθήκες του Δήμου Καρδίτσας και γνωρίζει το σημαντικό έργο που επιτελούν.

Στο πλαίσιο της συνάντησης αναλύθηκαν διεξοδικά οι ανάγκες ψηφιοποίησης των παραπάνω δομών, οι προτεραιότητες που τίθενται και οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν ώστε να υλοποιηθεί το έργο που στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των βιβλιοθηκών του Δήμου την ψηφιοποίηση σημαντικών λογοτεχνικών βιβλίων και εντύπων, περιοδικών και εφημερίδων κ.ά., καθώς και τη δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης και τη συνδιοργάνωση δράσεων για την προώθηση του βιβλίου, της δια βίου μάθησης, της πληροφοριακής εκπαίδευσης και της ανάπτυξης της ψηφιακής επιχειρηματικότητας.