Συμμετοχή της πόλης της Καρδίτσας στο OPEN LIVING LAB DAYS (OLLD 2023)

10/10/2023
image_print

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΤΟ OPEN LIVING LAB DAYS (OLLD 2023)
ΣΤΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2ISECAP

Στις 21-23/9/2023 πραγματοποιήθηκε η ετήσια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τα Ζωντανά Εργαστήρια – EnoLL, στη Βαρκελώνη. Στη διάρκεια των εργασιών έγιναν διαδραστικές συναντήσεις με κορυφαίους εμπειρογνώμονες με επίκεντρο «Τα Ζωντανά Εργαστήρια στην εποχή της πράσινης μετάβασης: Πως η ανθρωποκεντρική καινοτομία αλλάζει τις ζωές μας». Την AN.K Aεκπροσώπησαν η κα Αντωνίου Αγορίτσα (υπεύθυνη έργου 2ISECAP) και η κα Μαχαίρα Μαρία, ενώ το Δήμο Καρδίτσας ο κος Νάκας Ιωάννης.
Τη 2η ημέρα τωνOLLD 2023 το έργο 2ISECAP διοργάνωσε ημερίδα με θέμα “Τα ολοκληρωμένα σχέδια δράσης για την ενέργεια και το κλίμα ως παράγοντες βιώσιμης μετάβασης: εμπειρία από πόλεις στην Ευρώπη”. Στόχος αυτής αποτέλεσε η ανταλλαγή εμπειριών και η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των Ζωντανών Εργαστηρίων και ενδιαφερόμενων φορέων για την ανάπτυξη των ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης για την ενέργεια και το κλίμα, όπως παρουσιάστηκε από τη συντονίστρια του έργου κα ΓιαννούληΙωάννα.Εξέχουσα παρουσία αποτέλεσε αυτή του κου Νικολαϊδη Χρήστου, μέλος του Συμβουλίου αποστολής της ΕΕ για τις κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις, ο οποίος επικεντρώθηκε στην καθολική υποχρέωση των πόλεων απέναντι στην ενεργειακή μετάβαση και την κλιματική ουδετερότητα.
Τέλος, σε συνάντηση των εταίρωντου έργου 2ISECAP, δόθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές για τα επόμενα στάδια καικάθε εταίρος παρουσίασε την εξέλιξητωνζωντανών εργαστηρίωντου βάσει συμμετοχικών διαδικασιών. Η κα Αντωνίου Αγορίτσα, παρουσίασε το 4ο εργαστήριο της Καρδίτσας (30/8/2023), με θέμα το ρόλο της Ενεργειακής Κοινότητας (ΕΣΕΚ) στην αναθεώρηση και εξέλιξη του Σχεδίου Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) του Δήμου Καρδίτσας.