26/11/2015

Στρατηγικές προτάσεις για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία–σύνδεση με νέα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης

image_print

“Στρατηγικές προτάσεις για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία – σύνδεση με νέα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης”
Δικτύωση την Παρασκευή 27/11/2015, ώρα 10:30 π.μ., στο Επιμελητήριο Καρδίτσας στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ»,

Στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ», το ΤΕΕ Τμήμα – Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης «ΘΕΣΙΣ», εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ «ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ» διοργανώνουν την Παρασκευή 27/11/2015, ώρα 10:30 π.μ., στο Επιμελητήριο Καρδίτσας, Δικτύωση στην Καρδίτσα με θέμα: «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Πρόγραμμα Δικτύωσης

10:00 – 10:30: Προσέλευση – Καφές

10:30– 10:45: Χαιρετισμοί Εκπροσώπων Φορέων

10:45 – 11:00: «Οι δυνατότητες και οι προϋποθέσεις χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και των ανέργων στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020»

11:15 – 11:30: «Χρηματοδοτικά Εργαλεία Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας»

11:30 – 11:45: «ΟΑΕΔ – Πολιτικές Απασχόλησης»


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ