Στην αξιολόγηση των πανεπιστημιακών τμημάτων της Καρδίτσας συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Βασίλης Τσιάκος

27/09/2019
image_print

Έπλεξε το εγκώμιο των τμημάτων και εξήγησε ότι είναι απολύτως ενταγμένα στην τοπική κοινωνία και συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία

Στην πόλη του Βόλου βρέθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος για να συμμετάσχει στη συνεδρίαση της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποιήσης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Ο Δήμαρχος Καρδίτσας παρέστη στην συνεδρίαση της επιτροπής με στόχο να συμβάλει στη διαδικασία της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στο νομό μας. Ο κ. Τσιάκος εξήγησε στα μέλη της Αρχής ότι το τμήμα της Κτηνιατρικής Σχολής είναι απόλυτα συνδεδεμένο με την τοπική κοινωνία, στηρίζει έμπρακτα την κτηνοτροφία της περιοχής και λειτουργεί κάτω από πολύ καλές συνθήκες. Επίσης ο Δήμαρχος τόνισε πως όλα τα τμήματα που λειτουργούν στην Καρδίτσα προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες στην τοπική κοινωνία, είναι απόλυτα ενταγμένα στην παραγωγική διαδικασία της περιοχής και υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία η οποία λειτουργεί επ’ ωφελεία και του πανεπιστημίου αλλά και της τοπικής παραγωγής. Ο κ. Δήμαρχος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα δυο νεοϊδρυθέντα τμήματα, το τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας και το τμήμα Αγωγής και Φροντίδας την Πρώιμη παιδική ηλικία, υπογραμμίζοντας ότι οι τοπικές αρχές και η τοπική κοινωνία στηρίζει τη λειτουργία τους. Ακόμη επισήμανε ότι με βάση τις αποφάσεις που πήρε το 2018 η τότε ηγεσία του υπουργείου παιδείας για την ανωτατοποίηση των ΤΕΙ για την περιοχή της Καρδίτσας δεν προβλέφθηκε η ιδρυση Σχολής γεγονός που συνιστά σοβαρή παράλειψη. Αξίζει να σημειώθει ότι η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή και λειτουργεί από το 2006 με αποστολή την επίτευξη υψηλής ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Διοικείται από τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από 10 Καθηγητές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, καθώς και εκπροσώπους των μη ακαδημαϊκών ερευνητικών κέντρων, των Επιμελητηρίων και των φοιτητών και σπουδαστών της χώρας. Η ΑΔΙΠ είναι διοικητικά αυτόνομη, εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας ως προς τη νομιμότητα των πράξεών της και είναι υπεύθυνη σε εθνικό επίπεδο για τη διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.