02/06/2016

ΣΟΧ 1/2016 του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας και λοιπών Δήμων για τη σύναψη σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

image_print

Aνακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 με το «Παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ)» για την πρόσληψη με σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Συνδέσμου Ύδρευσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2016