Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΜΗΜ.: ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ Τηλέφωνο: 2441027399, 2441554271 Email: dimotiki.astinomia@dimoskarditsas.gov.gr
image_print

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΜΗΜ. 2441027399, 2441554271 dimotiki.astinomia@dimoskarditsas.gov.gr
ΣΙΑΤΗΡΑ ΒΑΪΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2441554274
ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2441554272
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2441554274
ΠΛΑΤΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2441554272
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2441554274
ΤΣΙΑΠΕΡΑ ΜΑΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2441554274
ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2441554272
ΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2441554272

Αρμοδιότητες

Αρμοδιότητες Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας Το τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας είναι αρμόδιο για την αποτελεσματική και αποδοτική άσκηση των αρμοδιοτήτων που έχουν θεσπισθεί με το άρθρο 1 του Νόμου 3731/2008.

Οι αρμοδιότητες τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας είναι οι εξής:

Η άσκηση των πιο πάνω αρμοδιοτήτων εκτελείται από το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, συνεπικουρούμενο από επιστημονικό προσωπικό του Δήμου. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Δήμου, στα πλαίσια της αρμοδιότητάς του και συνεπικουρεί αυτές στο έργο τους. Το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας ενεργεί καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου για τα παραπτώματα που διώκονται ποινικά, κατά την ειδικότερη πρόβλεψη του άρθρου 34 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για όσα αδικήματα ανήκουν στην αρμοδιότητά του.

Το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του οφείλει να τηρεί τις διατάξεις του Συντάγματος, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και της σχετικής νομοθεσίας και να ενεργεί πάντοτε με ευπρέπεια, αντικειμενικότητα και σεβασμό στη νομιμότητα και στην προσωπικότητα των πολιτών με γνώμονα τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της επιείκειας.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του επιδεικνύει επίσης σύνεση, αμεροληψία και σταθερότητα, ώστε με τη συμπεριφορά του να καθίσταται άξιο της κοινής εμπιστοσύνης. Ενεργεί με ζήλο και σύμφωνα με τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό της Υπηρεσίας του και με προθυμία παρέχει κάθε νόμιμη εξυπηρέτηση προς τους πολίτες μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων του.