Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΜΗΜ.: ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ Τηλέφωνο: 24410 27399, 24413 50860 Email: dimotiki.astinomia@dimoskarditsas.gov.gr
image_print

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΜΗΜ. 24410 27399, 24413 50860 dimotiki.astinomia@dimoskarditsas.gov.gr
ΣΙΑΤΗΡΑ ΒΑΪΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΛΑΤΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Αρμοδιότητες

Αρμοδιότητες Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας Το τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας είναι αρμόδιο για την αποτελεσματική και αποδοτική άσκηση των αρμοδιοτήτων που έχουν θεσπισθεί με το άρθρο 1 του Νόμου 3731/2008.

Οι αρμοδιότητες τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας είναι οι εξής:

Η άσκηση των πιο πάνω αρμοδιοτήτων εκτελείται από το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, συνεπικουρούμενο από επιστημονικό προσωπικό του Δήμου. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Δήμου, στα πλαίσια της αρμοδιότητάς του και συνεπικουρεί αυτές στο έργο τους. Το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας ενεργεί καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου για τα παραπτώματα που διώκονται ποινικά, κατά την ειδικότερη πρόβλεψη του άρθρου 34 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για όσα αδικήματα ανήκουν στην αρμοδιότητά του.

Το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του οφείλει να τηρεί τις διατάξεις του Συντάγματος, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και της σχετικής νομοθεσίας και να ενεργεί πάντοτε με ευπρέπεια, αντικειμενικότητα και σεβασμό στη νομιμότητα και στην προσωπικότητα των πολιτών με γνώμονα τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της επιείκειας.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του επιδεικνύει επίσης σύνεση, αμεροληψία και σταθερότητα, ώστε με τη συμπεριφορά του να καθίσταται άξιο της κοινής εμπιστοσύνης. Ενεργεί με ζήλο και σύμφωνα με τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό της Υπηρεσίας του και με προθυμία παρέχει κάθε νόμιμη εξυπηρέτηση προς τους πολίτες μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων του.