Νομική Υπηρεσία

image_print

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
ΒΟΥΖΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ  24413 50716 vouzaxrisoula@dimoskarditsas.gov.gr
ΚΑΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 24413 50717 xkalias@otenet.gr

Αρμοδιότητες

Η Νομική Υπηρεσία παρέχει νομική υποστήριξη προς τα αιρετά όργανα του Δήμου και τις δημοτικές υπηρεσίες για την προώθηση των επιδιώξεων / στόχων / συμφερόντων του Δήμου.

Ειδικότερα η Υπηρεσία: