Νομική Υπηρεσία

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΜΗΜ.: ΚΑΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Τηλέφωνο: 24413 50717 Email: xkalias@otenet.gr
image_print

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
ΚΑΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΜΗΜ. 24413 50717 xkalias@otenet.gr
ΒΟΥΖΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ  24413 50716 vouzaxrisoula@dimoskarditsas.gov.gr

Αρμοδιότητες

Η Νομική Υπηρεσία παρέχει νομική υποστήριξη προς τα αιρετά όργανα του Δήμου και τις δημοτικές υπηρεσίες για την προώθηση των επιδιώξεων / στόχων / συμφερόντων του Δήμου.

Ειδικότερα η Υπηρεσία: