Τμήμα Υδραυλικών, Εγγειοβελτιωτικών & Περιβαλλοντικών Έργων

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΜΗΜ.: ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τηλέφωνο: 24413 54876 Email: vvasilog@dimoskarditsas.gov.gr
image_print

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΜΗΜ. 24413 54876 vvasilog@dimoskarditsas.gov.gr
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 24413 54876 ptsekouras@dimoskarditsas.gov.gr
ΚΟΚΚΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 24413 54870

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα έχει αντικείμενο την μελέτη, κατασκευή και συντήρηση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία, τη κτηνοτροφία και την αλιεία και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα, τα υδραυλικά και τεχνικά έργα προστασίας του περιβάλλοντος κλπ.

Στα τεχνικά έργα προστασίας του περιβάλλοντος περιλαμβάνεται και η αποκατάσταση τυχόν λειτουργούντος εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ). Το τμήμα επίσης έχει ως αντικείμενο την προώθηση των ήπιων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δράσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του Δήμου καθώς και τη διαχείριση των φυσικών πόρων στην περιοχή του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό: