Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου

image_print

Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου είναι αρμόδια για την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, τη συντήρηση των οχημάτων του Δήμου, καθώς και την φροντίδα του πρασίνου και του δασικού πλούτου του Δήμου.

Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Τμήματα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.