Δημοτικό Κοιμητήριο

Τηλέφωνο: 24416 00667 Διεύθυνση: Λεωφόρος Δημοκρατίας 77, Καρδίτσα, Τ.Κ. 43131
Αρμόδια Υπηρεσία: Τμήμα Προσόδων
image_print

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 24416 00667
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΤΙΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 24416 00667