Τμήμα Αιρετών Οργάνων

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΜΗΜ.: ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Τηλέφωνο: 24413 50784 Email: zarra@dimoskarditsas.gov.gr, ds@dimoskarditsas.gov.gr
image_print

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΜΗΜ. 24413 50784 zarra@dimoskarditsas.gov.gr, ds@dimoskarditsas.gov.gr
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 24413 50785 v.tsatsaroni@dimoskarditsas.gov.gr
ΣΜΥΡΝΙΩΤΗ ΣΥΛΒΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 24416 00668 dk.karditsas@dimoskarditsas.gov.gr
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 24413 50782 a.mpakarou@dimoskarditsas.gov.gr
ΔΟΥΜΑΝΑ ΛΟΥΚΡΙΤΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 24413 50783

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στα αιρετά διοικητικά όργανα του Δήμου.

Ακόμη, μεριμνά για την ενημέρωση των πολιτικών οργάνων και των υπηρεσιών του Δήμου για τις αποφάσεις που λαμβάνουν τα όργανα του Δήμου και τηρεί το αρχείο των εκπροσώπων του Δήμου σε διαφόρους φορείς και όργανα και μεριμνά για την αποστολή στοιχείων στους εκπροσώπους και την παραλαβή και διεκπεραίωση των εκθέσεων που υποβάλλουν στο Δήμο.

Ειδικότερα: