Κοινότητα Γεωργικού

Τηλέφωνο: 2441036319
Αρμόδια Υπηρεσία: Δημοτική Ενότητα Μητρόπολης
image_print