Κοινότητα Φράγκου

Τηλέφωνο: 2441055640
Αρμόδια Υπηρεσία: Δημοτική Ενότητα Μητρόπολης
image_print