Κοινότητα Παλαιοκκλησίου

Τηλέφωνο: 2441021278
Αρμόδια Υπηρεσία: Δημοτική Ενότητα Καρδίτσας
image_print