Κοινότητα Καρδιτσομαγούλας

Τηλέφωνο: 22373 05026
Αρμόδια Υπηρεσία: Δημοτική Ενότητα Καρδίτσας
image_print