Κοινότητα Σταυρού

Τηλέφωνο: 2441061254 , 2441061884 Fax: 2441062137
Αρμόδια Υπηρεσία: Δημοτική Ενότητα Κάμπου
image_print