Κοινότητα Μελίσσης

Τηλέφωνο: 2441021686
Αρμόδια Υπηρεσία: Δημοτική Ενότητα Κάμπου
image_print