Κοινότητα Αμπελικού

Τηλέφωνο: 2441081239
Αρμόδια Υπηρεσία: Δημοτική Ενότητα Ιτάμου
image_print