Γραφείο ΚΕΠ Μητρόπολης

Τηλέφωνο: 24413 52615
image_print

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 24413 53209
ΜΠΟΥΤΑ ΜΑΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 24413 52615