Γραφείο ΚΕΠ Μητρόπολης

Τηλέφωνο: 24413 52615
image_print

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 24413 53209 (ΚΕΠ Καρδίτσας) / 24413 52615 (ΚΕΠ Μητρόπολης)
ΜΠΟΥΤΑ ΜΑΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 24413 52615