Δήμαρχος

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΜΗΜ.: ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΗΣ

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΜΗΜ.