Σε καθημερινή χρήση το πλυντήριο κάδων του Δήμου Καρδίτσας

07/06/2022
image_print

Για μια καθαρότερη πόλη ας βοηθήσουμε όλοι μας – Βασικές οδηγίες που θα πρέπει να τηρούν οι δημότες

Διαδρομές τόσο στο κέντρο της πόλης όσο και περιμετρικά ακολουθεί καθημερινά το πλυντήριο κάδων της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Καρδίτσας. Το πλυντήριο ακολουθεί τα απορριμματοφόρα και βελτιώνει σημαντικά την καθαριότητα στο Δήμο καθώς οι κάδοι παραμένουν καθαροί και δεν ενοχλούν με δυσάρεστες οσμές τους περιοίκους. Πάντως σε κάθε περίπτωση πέραν από τη συστηματική δουλεία που γίνεται με το πλύσιμο κάδων χρειάζεται και η συμβολή των δημοτών. Όπως προβλέπει ο κανονισμός καθαριότητας στους κάδους δεν απορρίπτουμε ανεξέλεγκτα τα απορρίμματα. Θα πρέπει προηγουμένως να τα συσκευάσουμε στις ειδικές σακούλες. Ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες που ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες η τήρηση των κανόνων είναι απολύτως απαραίτητη. «Στην υπηρεσία καθαριότητας γίνεται συστηματική δουλειά. Το έμψυχο δυναμικό προσπαθεί για το καλύτερο αποτέλεσμα και αυτό φαίνεται καθημερινά. Το γεγονός ότι ενισχύεται και εκσυγχρονίζεται ο στόλος των μηχανημάτων σε συνδυασμό με τον καλύτερο σχεδιασμό και την υπερπροσπάθεια που καταβάλει το έμψυχο δυναμικό της υπηρεσίας καθαριότητας έχει οδηγήσει συνολικά σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση την εικόνα της καθαριότητας στο Δήμο μας διαπίστωση που γίνεται αποδεκτή από όλους τους καλόπιστους παρατηρητές. Ωστόσο δεν σταματάμε εδώ. Προσπαθούμε για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα» δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Β. Τσιάκος.

Καθαρότερη πόλη με τη βοήθεια όλων

Με αφορμή τη συνολική προσπάθεια που γίνεται για καθαρότερη πόλη και καθαρότερο Δήμο, η δημοτική αρχή επισημαίνει ότι υπάρχουν συμπολίτες μας, οι οποίοι επιδεικνύουν μη ορθές συμπεριφορές και ρυπαίνουν το δημόσιο χώρο. Η υπηρεσία καθαριότητας και η υπηρεσία πρασίνου οργανώνουν, εκτός από την καθημερινή τους δραστηριότητα, συντονισμένες επιχειρήσεις ευπρεπισμού και καθαριότητας σε διάφορες συνοικίες της Καρδίτσας. Δυστυχώς παρατηρείται το φαινόμενο λίγες ώρες αργότερα κάποιοι συνδημότες να πετούν ότι άχρηστο αντικείμενο έχουν στην αυλή ή στην αποθήκη τους, στο κοντινό πάρκο, στην πλατεία της γειτονιάς τους, στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο κλπ. Οι συμπεριφορές αυτές δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. Σε αρκετές περιπτώσεις οι παραβάτες του κανονισμού καθαριότητας μπορούν να εντοπιστούν και φυσικά σε αυτή την περίπτωση τα πρόστιμα είναι μεγάλα. Η παρούσα δημοτική αρχή δεν θεωρεί ότι η αλλαγή αυτής της στρεβλής νοοτροπίας μπορεί να γίνει με πρόστιμα. Ωστόσο όπου κρίνεται απαραίτητο για δημότες οι οποίοι παρά τις συστάσεις δεν συμμορφώνονται, αναγκάζεται να επιβάλει τον κανονισμό και τα αναλογούντα πρόστιμα.

Βασικές συστάσεις για μια καθαρότερη πόλη – Τι προβλέπει ο κανονισμός

Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κ.α. θα πρέπει να συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους και να ακολουθείται η διαδικασία αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων, να προηγείται δηλαδή η ενημέρωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας πριν την εναπόθεσή τους στο πεζοδρόμιο.

Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαριά κ.α. συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια , δεμένα με ανθεκτικό σκοινί ή σύρμα για την εύκολη φόρτωσή τους. Για τον χρόνο προσωρινής εναπόθεσης προς αποκομιδή, εφαρμόζονται τα οριζόμενα για τα ογκώδη αντικείμενα.

Υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος απομακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπεύθυνους με δικά τους μέσα. Απαγορεύεται η ανάμιξή τους με οικιακά απορρίμματα..

Στις περιπτώσεις όπου θα πρέπει να πεταχτούν ογκώδη αντικείμενα (παλιά έπιπλα, στρώματα κλπ) ο δημότης θα πρέπει να έρχεται σε συνεννόηση με την υπηρεσία καθαριότητας τηλεφωνώντας στο 2441076000 ώστε να γίνει η συλλογή και η απομάκρυνση τους.

Όσον αφορά ιδιωτικά οικόπεδα περιφραγμένα ή μη που λόγω της υψηλής βλάστησης ή και της ύπαρξης απορριμμάτων εγκυμονούν κινδύνους σύμφωνα με τον Κανονισμό οι υπεύθυνοι (ιδιοκτήτες ή νομείς ή κάτοχοι) τους οφείλουν να διατηρούν τα ακίνητά τους πάντοτε καθαρά, ακόμη και όταν τρίτοι παρανόμως εναποθέτουν εντός αυτών απορρίμματα. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να τα περιφράζουν σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και να προβαίνουν σε τακτική καθαριότητα και αποψίλωση σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρο 1 του Π.Δ. της 12.4.1929 («Διατάξεις περιφράξεως οικοπέδων»).

Ο Δήμος, εφ’ όσον διαπιστωθεί παράβαση της παρούσας διάταξης, αποκαθιστά την καθαριότητα και την ασφάλεια του οικοπέδου, καταλογίζοντας όλες τις σχετικές δαπάνες καθαρισμού, απολύμανσης, περίφραξης και ασφάλισης του χώρου κ.λ.π. σε βάρος των υπευθύνων. Τηλέφωνα επικοινωνίας με τη Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου: 24410 76000.