Σε εξέλιξη η διαβούλευση για την πρόταση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Καρδίτσας

30/04/2018
image_print

Τα προτεινόμενα έργα και δράσεις προϋπολογισμού 7,5 εκατομμυρίων € παρουσιάστηκαν στους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς και αναμένονται οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις τους.
Θα ακολουθήσει συζήτηση στην θεσμοθετημένη Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου και εν συνεχεία η πρόταση θα έρθει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης 7,5 εκατομμυρίων ευρώ με περιοχή παρέμβασης την πόλη της Καρδίτσας, περιλαμβάνει η πρόταση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) που θα υποβάλει σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ο Δήμος Καρδίτσας, με στόχο τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και απασχόλησης, τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών με κοινωνικούς όρους και τη διατήρηση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.
Με στόχο τον ουσιαστικό διάλογο με φορείς της πόλης μας πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 26/4 και την Δευτέρα 30/4 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου δύο θεματικές διαβουλεύσεις, πρώτα με παραγωγικούς και εν συνεχεία με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς αντίστοιχα, όπου παρουσιάστηκε το πρόγραμμα – πρόταση του Δήμου Καρδίτσας η οποία περιλαμβάνει έργα/δράσεις:
-περιβαλλοντικής αναβάθμισης και ανάδειξης κοινόχρηστων χώρων
-δημιουργίας και αναβάθμισης κοινωνικών υποδομών
-μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής
-υποστήριξης και ενδυνάμωσης ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων
-ενίσχυσης επιχειρήσεων σε επιλεγμένους κλάδους
-προώθησης της απασχόλησης, της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της των συνεργατικών σχημάτων.
Κατά τη διάρκεια των δύο διαβουλεύσεων έγινε παρουσίαση από τη Δημοτική Αρχή και τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου των προτεινόμενων έργων, ενώ ακολούθησε διάλογος όπου ακούστηκαν οι απόψεις, των φορέων, από τους οποίους ζητήθηκε να καταθέσουν τις παρατηρήσεις τους επί του Σχεδίου, καθώς και όποιες άλλες προτάσεις έχουν, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη, όπως και οι προτάσεις της θεσμοθετημένης Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου που θα ακολουθήσει και του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας , όπου θα έρθει προς συζήτηση του θέμα για τη λήψη της σχετικής απόφασης και την οριστικοποίηση της πρότασης.

Τα προτεινόμενα έργα και δράσεις

Τα έργα που περιλαμβάνονται στην υπο διαβούλευση πρόταση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) είναι τα εξής:
1 Μετατροπή της οδού Χαρίτου σε οδό ήπιας κυκλοφορίας
2 Παρεμβάσεις βελτίωσης προσβασιμότητας και ασφάλειας στα σχολικά συγκροτήματα
3 Παρεμβάσεις βελτίωσης προσβασιμότητας για ΑμεΑ
4 Αναβάθμιση συστήματος διαχείρισης και επέκταση χρήσης κοινόχρηστων ποδηλάτων
5 Ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση δικτύου δημοτικού φωτισμού στην Καρδίτσα (λόγω υφιστάμενης υπογειοποίησης)
6 Διαμόρφωση Ποδηλατόδρομου στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου
7 Περιβαλλοντική αναβάθμιση Περιβάλλοντος χώρου νέου Δημαρχείου και αισθητική σύνδεση με άλσος Παυσιλύπου
8 Περιβαλλοντική Αναβάθμιση και Ενοποίηση δημόσιου χώρου στο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας
9 Διαμόρφωση και περιβαλλοντική ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων στις γειτονιές της Καρδίτσας
10 Επέκταση του δικτύου των ποδηλατοδρόμων με έργα χαμηλού κόστους
11 Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ΜΜΕ κατά προτεραιότητα στους επιλεγμένους τομείς της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (υφιστάμενες και υπό σύσταση ΜΜΕ)
Δράσεις Επιχειρηματικότητας”
12 Δαπάνες λειτουργίας Θεοδωρίδειου Κέντρου ‘’Ορίζοντες’’
Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού- Κοινωνική ενσωμάτωση”
13 Δαπάνες λειτουργίας υποστηριζόμενων διαμερισμάτων για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
14 Λειτουργία “Δομής υποστήριξης της δικτύωσης, συμβουλευτικής και της επιχειρηματικής εκκίνησης ανέργων και μελών ευπαθών κοινωνικών ομάδων”
15 Δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων και επαγγελματική ενσωμάτωση στην κοινωνική & αλληλέγγυο οικονομία
16 Δημιουργία αυτοαπασχόλησης / start ups επιχειρήσεων στο περιβάλλον, πολιτισμό και τουρισμό από άνεργους νέους και γυναίκες
17 Κατασκευή κτιρίου και προμήθεια εξοπλισμού για πολυχώρο κοινωνικής αλληλεγγύης (κοινωνικό παντοπωλείο & δομή υποστηριζόμενων διαμερισμάτων)
18 Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού Κοινωνικών Δομών του Δήμου στην περιοχή παρέμβασης
19 Διαμόρφωση χώρου & προμήθεια εξοπλισμού “Δομής υποστήριξης της δικτύωσης, συμβουλευτικής και της επιχειρηματικής εκκίνησης ανέργων και μελών ευπαθών κοινωνικών ομάδων”