Σχολικές Επιτροπές

image_print

Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας Εκπαίδευσης

Δημοτική Ενότητα Κάμπου (πρώην Δήμος Κάμπου)

 1. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αγ. Θεοδώρου , που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 46/1989 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγ. Θεοδώρου που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Β.24994/20.11.1989 ( ΦΕΚ 880/Β΄/1.12.1989) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 49/1991 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Κάμπου που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Β24248/15.11.1991( ΦΕΚ 1031/Β΄/19.12.1991) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας και με την υπ’ αριθ. 21/2007 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Κάμπου που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 2353/2007( ΦΕΚ 547/Β΄/18.04.2007) απόφαση του ΓΓΠΘ.
 2. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Μακρυχωρίου, που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 6/1990 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μακρυχωρίου που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Β.5049/13.03.1990 ( ΦΕΚ 247/Β΄/06-04-1990) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 34/1991 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Κάμπου που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Β19655/18.09.1991( ΦΕΚ 848/Β΄/16.10.1991) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας και με την υπ’ αριθ. 25/2007 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Κάμπου που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 2656/2007( ΦΕΚ 548/Β΄/18.04.2007) απόφαση του ΓΓΠΘ.
 3. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Μέλισσας που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 19/1989 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μέλισσας που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Β.21651/10.10.89 ( ΦΕΚ 826/Β΄/27-10-1989) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 23/2007 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Κάμπου που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 2659/2007( ΦΕΚ 576/Β΄/20.04.2007) απόφαση του ΓΓΠΘ.
 4. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Μυρίνης που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 8/1990 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μυρίνης που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Β.5372/16-03-1990( ΦΕΚ 215/Β΄/02.04.1990) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 55/1991 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Κάμπου που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Β26782/04-12-1991( ΦΕΚ 16/Β΄/16-1-1992) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας και με την υπ’ αριθ. 20/2007 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Κάμπου που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 2352/2007( ΦΕΚ 547/Β΄/18.04.2007) απόφαση του ΓΓΠΘ.
 5. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Προδρόμου που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 48/1989 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Προδρόμου που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Β.319/09.01.1990( ΦΕΚ 18/Β΄/17.01.1990) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 40/1991 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Κάμπου που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Β11317/04-06-1991( ΦΕΚ 471/Β΄/28-6-1991) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας και με την υπ’ αριθ. 26/2007 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Κάμπου που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 2657/2007( ΦΕΚ 547/Β΄/18.04.2007) απόφαση του ΓΓΠΘ.
 6. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Πτελοπούλας που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 27/1989 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Πτελοπούλας που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Β.21654/10.10.89 ( ΦΕΚ 826/Β΄/27-10-1989) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 17/1991 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Κάμπου που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Β9410/09-05-1991( ΦΕΚ 381/Β΄/10-6-1991) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας και με την υπ’ αριθ. 24/2007 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Κάμπου που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 2655/2007( ΦΕΚ 576/Β΄/20.04.2007) απόφαση του ΓΓΠΘ.
 7. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Σταυρού που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 63/1989 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Σταυρού που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Β.24822/17-11-1989( ΦΕΚ 880/Β΄/1.12.1989) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 38/1991 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Κάμπου που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Β16951/12-08-1991( ΦΕΚ744/Β΄/17-9-1991) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας και με την υπ’ αριθ. 22/2007 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Κάμπου που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 2654/2007( ΦΕΚ 547/Β΄/18.04.2007) απόφαση του ΓΓΠΘ.

Δημοτική Ενότητα Καλλιφωνίου (πρώην Δήμος Καλλιφωνίου)

 1. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Απιδέας που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 4/1990 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Απιδιάς που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Β.6812/11.4.90 ( ΦΕΚ 290/Β΄/26-04-1990) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 39/1991 όμοια που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 14911/15.07.1991(ΦΕΚ 648/Β/7.8.91) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 29/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιφωνίου που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 2816/2007( ΦΕΚ 737/Β΄/10.05.2007) απόφαση του ΓΓΠΘ.
 2. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Δαφνοσπηλιάς που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 22/1989 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Δαφνοσπηλιάς που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Β.19623/20.09.1989 ( ΦΕΚ 728/Β΄/29-09-1989) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 90/1991 όμοια που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 23831/15.11.1991(ΦΕΚ 1031/Β/19.12.91) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 31/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιφωνίου που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 3104/2007( ΦΕΚ 737/Β΄/10.05.2007) απόφαση του ΓΓΠΘ.
 3. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ζαϊμίου που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 27/1989 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ζαϊμίου που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Β.18914/20.09.1989 ( ΦΕΚ 768/Β΄/9-10-1989) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 33/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιφωνίου που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 3105/2007( ΦΕΚ 737/Β΄/10.05.2007) απόφαση του ΓΓΠΘ.
 4. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Καλλιφωνίου που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 53/1989 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Καλλιφωνίου που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Β.25160/22.11.1989 ( ΦΕΚ 891/Β΄/13-12-1989) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 5/1992 όμοια που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Β.2317/6.2.92(ΦΕΚ 131/Β/2.03.92) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας και με την υπ’ αριθ. 35/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιφωνίου που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 3106/2007( ΦΕΚ 729/Β΄/09.05.2007) απόφαση του ΓΓΠΘ.
 5. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Παλιουρίου που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 27/1989 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Παλιουρίου που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Β.18354/13.09.1989 ( ΦΕΚ 726/Β΄/28-09-1989) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 19/1991 όμοια που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Β10506/23.05.1991(ΦΕΚ 428/Β/24.06.91) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 37/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιφωνίου που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 3260/2007( ΦΕΚ 762/Β΄/15.05.2007) απόφαση του ΓΓΠΘ.

Δημοτική Ενότητα Μητρόπολης (πρώην Δήμος Μητρόπολης)

 1. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Τ.Δ. Αγ. Γεωργίου που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 42/1989 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγ. Γεωργίου που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Β.25682/28.11.1989 ( ΦΕΚ 902/Β΄/19-12-1989) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 5/1992 όμοια που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 3219/20.02.1992 απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 27/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μητρόπολης που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 8162/2007( ΦΕΚ 1920/Β΄/17.09.2007) απόφαση του ΓΓΠΘ.
 2. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Τ.Δ. Γεωργικού που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 35/1989 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Γεωργικού που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Β.20822/28.09.1989 ( ΦΕΚ 772/Β΄/9-10-1989) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 2/1992 όμοια που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 2424/07.02.1992 απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 33/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μητρόπολης που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 8161/2007( ΦΕΚ 1920/Β΄/17.09.2007) απόφαση του ΓΓΠΘ.
 3. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Τ.Δ. Κρύας Βρύσης που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 48/1989 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κρύας Βρύσης που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Β.19230/20.09.1989 ( ΦΕΚ 728/Β΄/29-09-1989) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 64/1991 όμοια που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Β.19388/16.09.1991απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 31/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μητρόπολης που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 10569/2007( ΦΕΚ 1925/Β΄/18.09.2007) απόφαση του ΓΓΠΘ.
 4. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείων Τ.Δ. Μητρόπολης που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 10/1991 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μητρόπολης που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Β.5014/07.03.91 ( ΦΕΚ 227/Β΄/12-04-1991) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 25/2007 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Μητρόπολης που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Β8160/2007( ΦΕΚ 1791/Β΄/06.09.2007) απόφαση του ΓΓΠΘ.
 5. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Τ.Δ. Ξυνονερίου που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 61/1989 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ξυνονερίου που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Β.25542/28.11.1989 ( ΦΕΚ 902/Β΄/19-12-1989) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 4/1992 όμοια που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Β3599/03.03.1992 απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 29/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μητρόπολης που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 8163/2007( ΦΕΚ 1920/Β΄/17.09.2007) απόφαση του ΓΓΠΘ.
 6. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Τ.Δ. Φράγκου που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 30/1989 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Φράγκου που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Β.19947/20.09.1989 ( ΦΕΚ 768/Β΄/9-10-1989) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 28/1991 όμοια που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Β9390/09.05.1991 απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 35/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μητρόπολης που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 8158/2007( ΦΕΚ 1920/Β΄/17.09.2007) απόφαση του ΓΓΠΘ.

Δημοτική Ενότητα Ιτάμου (πρώην Δήμος Ιτάμου)

 1. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αμπελικού που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 38/1989 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αμπελικού που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Β.27095/11.12.89 ( ΦΕΚ 923/Β΄/29-12-1989) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 27/1991 όμοια που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Β.17593/26.08.1991(ΦΕΚ 772/Β/24-09-1991 ) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 11/2007 απόφαση του Δ.Σ. Ιτάμου που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 2005/2007( ΦΕΚ 319/Β΄/08.03.2007) απόφαση του ΓΓΠΘ.
 2. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Καλλίθηρου που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 75/1989 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Καλλίθηρου που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Β.25693/28-11-1989 ( ΦΕΚ 893/Β΄/14-12-1989) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 74/1991 όμοια που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Β20796/01.10.1991(ΦΕΚ 876/Β/1991) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 9/2007 απόφαση του Δ.Σ. Ιτάμου που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 2003/2007( ΦΕΚ 319/Β΄/08.03.2007) απόφαση του ΓΓΠΘ.
 3. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ραχούλας που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 70/1991 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ραχούλας που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Β.20972/02-10-1991 ( ΦΕΚ 882/Β΄/30-10-1991) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 10/2007 απόφαση του Δ.Σ. Ιτάμου που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 2004/2007( ΦΕΚ 319/Β΄/08.03.2007) απόφαση του ΓΓΠΘ.

Δήμος Καρδίτσας

 1. Σχολική Επιτροπή 1ου & 12ου Δημ. Σχολείων , 1ου, 12ου, 20ου & 26ου Νηπιαγωγείων Καρδίτσας που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 177α/1991 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Β.14492/23.07.91 ( ΦΕΚ 718/Β΄/09-09-1991) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 30/2007 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 2227/2007( ΦΕΚ 481/Β΄/05.04.2007) απόφαση του ΓΓΠΘ.
 2. Σχολική επιτροπή 2ου & 15ου Δημ. Σχολείων , 2ου, 15ου, 31ου & 36ου Νηπιαγωγείων Καρδίτσας που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 177β/1991 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Β.15898/23-07-1991( ΦΕΚ 670/Β΄/7.08.1991) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 149/2006 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 13932/09-10-2006 απόφαση του ΓΓΠΘ και με την υπ’ αριθ. 31/2007 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 2226/2007( ΦΕΚ 481/Β΄/05.04.2007) απόφαση του ΓΓΠΘ.
 3. Σχολική Επιτροπή 3ου & 13ου Δημ. Σχολείων, 3ου , 13ου, 21ου , 29ου & 37ου Νηπιαγωγείων Καρδίτσας που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 177γ/1991 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Β.15899/23-07-1991( ΦΕΚ 718/Β΄/09.09.1991) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 150/2006 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 13949/09-10-2006 απόφαση του ΓΓΠΘ και με την υπ’ αριθ. 32/2007 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 2225/2007( ΦΕΚ 494/Β΄/10.04.2007) απόφαση του ΓΓΠΘ.
 4. Σχολική Επιτροπή 4ου Δημ. Σχολείου , 4ου , 22ου & 30ου Νηπιαγωγείων Καρδίτσας που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 177δ/1991 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Β.15900/23.07.91 ( ΦΕΚ 718/Β΄/09-09-1991) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 33/2007 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 2224/2007( ΦΕΚ 346/Β΄/13.03.2007) απόφαση του ΓΓΠΘ.
 5. Σχολική Επιτροπή 5ου και 16ου Δημ. Σχολείων , 5ου, 17ου, & 28ου Νηπιαγωγείων Καρδίτσας που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 177ε/1991 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Β.15901/23.07.91 ( ΦΕΚ 682/Β΄/08-08-1991) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 34/2007 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 2348/2007( ΦΕΚ 500/Β΄/10.03.2007) απόφαση του ΓΓΠΘ.
 6. Σχολική Επιτροπή 6ου & 20ου Δημ. Σχολείων , 6ου, 18ου & 27ου Νηπιαγωγείων Καρδίτσας που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 177ζ/1991 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Β.15902/23-07-1991( ΦΕΚ 670/Β΄/7.08.1991) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 334/2005 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 15480/13-10-2005 απόφαση του ΓΓΠΘ και με την υπ’ αριθ. 35/2007 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 2307/2007( ΦΕΚ 481/Β΄/05.04.2007) απόφαση του ΓΓΠΘ.
 7. Σχολική Επιτροπή 7ου & 21ου Δημ. Σχολείων , 7ου, 23ου & 38ου Νηπιαγωγείων Καρδίτσας που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 177η/1991 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Β.15903/23-07-1991( ΦΕΚ 670/Β΄/7.08.1991) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 147/2006 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 14149/09-10-2006 απόφαση του ΓΓΠΘ και με την υπ’ αριθ. 36/2007 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 2306/2007( ΦΕΚ 481/Β΄/05.04.2007) απόφαση του ΓΓΠΘ.
 8. Σχολική Επιτροπή 8ου Δημ. Σχολείου , 8ου, 32ου & 39ου Νηπιαγωγείων Καρδίτσας που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 177Θ/1991 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Β.15904/23-07-1991( ΦΕΚ 718/Β΄/09.09.1991) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 151/2006 όμοια που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 13933/09-10-2006 απόφαση του ΓΓΠΘ και με την υπ’ αριθ. 37/2007 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 2309/2007( ΦΕΚ 408/Β΄/22.03.2007) απόφαση του ΓΓΠΘ.
 9. Σχολική Επιτροπή 9ου Δημ. Σχολείου , 9ου, 14ου & 25ου Νηπιαγωγείων Καρδίτσας που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 177.1/1991 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Β.15905/23.07.91 ( ΦΕΚ 718/Β΄/09-09-1991) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 38/2007 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 2347/2007( ΦΕΚ 481/Β΄/05.04.2007) απόφαση του ΓΓΠΘ.
 10. Σχολική Επιτροπή 10ου και 18ου Δημ. Σχολείων , 10ου, 19ου, 33ου & 35ου Νηπιαγωγείων Καρδίτσας που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 177κ/1991 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Β.16016/24-07-1991( ΦΕΚ 682/Β΄/08.08.1991) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 148/2006 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 13934/09-10-2006 απόφαση του ΓΓΠΘ και με την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 2308/2007( ΦΕΚ 364/Β΄/16.03.2007) απόφαση του ΓΓΠΘ.
 11. Σχολική Επιτροπή 11ου Δημ. Σχολείου & 11ου Νηπιαγωγείου Καρδίτσας που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 177λ/1991 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Β.16015/24-07-1991( ΦΕΚ 682/Β΄/08.08.1991) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 41/2007 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 2351/2007 ( ΦΕΚ 481/Β΄/05.04.2007) απόφαση του ΓΓΠΘ.
 12. Σχολική Επιτροπή 14ου Δημ. Σχολείου , 16ου & 24ου Νηπιαγωγείων Καρδίτσας που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 177.μ/1991 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Β.16014/24.07.91 ( ΦΕΚ 682/Β΄/08-08-1991) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 41/2007 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 2349/2007( ΦΕΚ 481/Β΄/05.04.2007) απόφαση του ΓΓΠΘ.
 13. Σχολική Επιτροπή 19ου Δημ. Σχολείου & 34ου Νηπιαγωγείου Καρδίτσας που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 480/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 2300/01.03.2005 ( ΦΕΚ 357/Β΄/21-03-2005) απόφαση του ΓΓΠΘ όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 42/2007 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 2350/2007( ΦΕΚ 481/Β΄/05.04.2007) απόφαση του ΓΓΠΘ.
 14. Σχολική Επιτροπή Ειδικού Σχολείου και Ειδικού Νηπιαγωγείου Καρδίτσας που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 177φ/1991 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Β16005/24.07.1991 ( ΦΕΚ 670/Β΄/07-08-1991) απόφαση του του Νομάρχη Καρδίτσας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 43/2007 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 2490/2007( ΦΕΚ 500/Β΄/10.04.2007) απόφαση του ΓΓΠΘ.
 15. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Τοπικού Διαμερίσματος Καρδιτσομαγούλας που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 91/1989 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Καρδιτσομαγούλας που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Β.23567/31.10.89 ( ΦΕΚ 852/Β΄/08-11-1989) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 55/2007 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 2505/2007( ΦΕΚ 408/Β΄/22.03.2007) απόφαση του ΓΓΠΘ.
 16. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Τοπικού Διαμερίσματος Παλαιοκκλησίου που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 31/1989 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Παλαιοκκλησίου Καρδίτσας που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Β.19129/13-09-1989 (ΦΕΚ 726/Β΄/28.09.1989) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 46/1991 όμοια που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 20715/02-10-1991(ΦΕΚ 882/Β/30-10-1991) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας και με την υπ’ αριθ. 46/2007 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 2501/2007( ΦΕΚ 460/Β΄/04.04.2007) απόφαση του ΓΓΠΘ.
 17. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Τοπικού Διαμερίσματος Ρούσσου που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 48/1989 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ρούσου που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Β.20048/20-09-89 ( ΦΕΚ 768/Β΄/09-10-1989) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 47/2007 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 2503/2007( ΦΕΚ 408/Β΄/22.03.2007) απόφαση του ΓΓΠΘ.
 18. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Τοπικού Διαμερίσματος Αγιοπηγής που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 35/1989 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγιοπηγής που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Β.21149/03-10-89 ( ΦΕΚ 805/Β΄/16-10-1989) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 48/2007 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 2504/2007( ΦΕΚ 460/Β/4.4.007) απόφαση του ΓΓΠΘ.
 19. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Τοπικού Διαμερίσματος Αρτεσιανού που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 40/1989 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αρτεσιανού που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Β.20572/29-09-89 ( ΦΕΚ 763/Β΄/09-10-1989) απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 45/2007 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 2502/2007( ΦΕΚ 460/Β/04.04.07) απόφαση του ΓΓΠΘ.

και τη σύσταση ενιαίου ΝΠΔΔ Σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Καρδίτσας με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»

Σκοπός της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.

Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου

Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη, ως εξής:

Το Δήμαρχο ή ένα Δημοτικό Σύμβουλο σε περίπτωση που ο Δήμαρχος δεν επιθυμεί να συμμετέχει στο Δ.Σ. του Ν.Π.

Πέντε (5) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο να ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου

Δύο (2) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Έναν (1) εκπρόσωπο της ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Έξι (6) δημότες ή κατοίκους με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι

Περιουσία της σχολικής επιτροπής

Είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά πρόσωπα.

Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής, των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθης εντολής.

Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.

Ορίζει τους παρακάτω για τη σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου του νέου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΔΗΜΟΤΕΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Εκλέγει από τα ανωτέρω μέλη τον Κουκουζέλη Γεώργιο ως Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. και ως Αντιπρόεδρο το Ζορμπά Ιωάννη.

Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Β/θμιας Εκπαίδευσης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 1. Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου και 6ου Γυμνασίου Καρδίτσας που συστάθηκε με τη με αριθμό 177ξ/1991 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας, εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. Β16012/24-07-1991 απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας , δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 670/91, τ.Β΄και τροποποιήθηκε με την με αριθμό 49/2007 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας, εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. 2489/15-03-2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 538/2007 τ.Β΄.
 2. Σχολική Επιτροπή 2ου και 5ου Γυμνασίων και 2ου Λυκείου Καρδίτσας που συστάθηκε με τη με αριθμό 177ο/1991 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας, εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. Β16011/24-07-1991 απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας , δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 682/91, τ.Β΄και τροποποιήθηκε με την με αριθμό 50/2007 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας, εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. 2496/21-03-2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 505/2007 τ.Β΄.
 3. Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου Καρδίτσας που συστάθηκε με τη με αριθμό 177π/1991 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας, εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. Β16010/24-07-1991 απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας , δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 682/08-08-1991, τ.Β΄και τροποποιήθηκε με την με αριθμό 51/2007 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας, εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. 2482/15-03-2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 481/2007 τ.Β΄.
 4. Σχολική Επιτροπή 4ου Γυμνασίου και 4ου Λυκείου Καρδίτσας που συστάθηκε με την με αριθμό 177ρ/1991 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. Β16009/24-07-1991 απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 672/08-08-1991, τ.Β΄και τροποποιήθηκε με την με αριθμό 152/2006 απόφαση του Δ.Σ που εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. 13951/09-10-2006 ( ΦΕΚ 1630/Β΄/07-11-2006) απόφαση του Γ.Γ.Π.Θ. και με την με αριθμό 52/2007 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας που εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. 2487/19-03-2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 500/Β΄/2007.
 5. Σχολική Επιτροπή 7ου Γυμνασίου Καρδίτσας που συστάθηκε με την με αριθμό 177ρ/1991 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. Β16009/24-07-1991 απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 672/08-08-1991, τ.Β΄και τροποποιήθηκε με την με αριθμό 385/2000 απόφαση του Δ.Σ που εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. 2139/19-02-2001 ( ΦΕΚ 712/Β΄/08-06-2001) απόφαση του Γ.Γ.Π.Θ. και με την με αριθμό 53/2007 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας που εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. 2492/15-03-2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 538/Β΄/2007.
 6. Σχολική Επιτροπή Μουσικού Γυμνασίου Καρδίτσας που συστάθηκε με τη με αριθμό 225/1994 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας, εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. Β23300/22-11-1994 απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας , δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 903/94, τ.Β΄και τροποποιήθηκε με την με αριθμό 54/2007 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας, εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. 2494/13-03-2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 500/2007 τ.Β΄.
 7. Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Καρδιτσομαγούλας που συστάθηκε με τη με αριθμό 91/89 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Καρδιτσομαγούλας εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. Β23567/31-10-1989 απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας , δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 852/89, τ.Β΄,έτσι όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την με αριθμό 44/91 όμοια και με την 55/2007 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας, εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. 2505/13-03-2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 408/2007 τ.Β΄.
 8. Σχολική Επιτροπή 1ου Λυκείου Καρδίτσας που συστάθηκε με τη με αριθμό 177σ/1991 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας, εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. Β16008/24-07-1991 απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας , δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 682/91, τ.Β΄και τροποποιήθηκε με την με αριθμό 56/2007 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας, εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. 2495/15-03-2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 500/2007 τ.Β΄.
 9. Σχολική Επιτροπή 3ου Ενιαίου Λυκείου Καρδίτσας που συστάθηκε με τη με αριθμό 154/2006 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας, εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. 14144/09-10-2006 απόφαση του Γ.Γ.Π.Θ. , δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1630/2006, τ.Β΄και τροποποιήθηκε με την με αριθμό 57/2007 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας, εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. 2491/19-03-2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 538/2007 τ.Β΄.
 10. Σχολική Επιτροπή 5ου Eνιαίου Λυκείου και 3ου Τ.Ε.Ε. Καρδίτσας που συστάθηκε με τη με αριθμό 177τ/1991 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας, εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. Β16007/24-07-1991 απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας , δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 682/91 τ.Β΄ ως Σχολική Επιτροπή 3ου Λυκείου και Πολυκλαδικού Λυκείου Καρδίτσας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αριθμό 153/2006 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1630/2006 τ.Β΄ όμοια και ισχύει ως « Σχολική Επιτροπή 5ου Ενιαίου Λυκείου και 3ου ΤΕΕ Καρδίτσας και με την με αριθμό 58/2007 απόφαση του Δ.Σ. και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 2488/2007 απόφαση του ΓΓΠΘ και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 505/Β/2007.
 11. Σχολική επιτροπή Εσπερινού Γυμνασίου και Λυκείου Καρδίτσας που συστάθηκε με τη με αριθμό 177ν/1991 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας, εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. Β16013/24-07-1991 απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας , δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 670/91, τ.Β΄και τροποποιήθηκε με την με αριθμό 59/2007 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας, εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. 2493/21-03-2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 505/2007 τ.Β΄.
 12. Σχολική Επιτροπή Τεχνικού Λυκείου Καρδίτσας, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Καρδίτσας και Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Καρδίτσας που συστάθηκε με τη με αριθμό 177ν/1991 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας, εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. Β16006/24-07-1991 απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας , δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 682/91, τ.Β΄και τροποποιήθηκε με την με αριθμό 60/2007 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας, εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. 2499/21-03-2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 505/2007 τ.Β΄.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ (πρώην Δήμος Καλλιφωνίου)

 1. Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Καλλιφωνίου που συστάθηκε με την με αριθμό 54/1989 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Καλλιφωνίου, εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. Β 25159/22-11-89 απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας , δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 891/89, τ.Β΄όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αριθμό 7/1992 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καλλιφωνίου, εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. 2319/06-02-1992 απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 131/Β΄/2.3.1992 όμοια και με την με αριθμό 39/2007 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καλλιφωνίου που εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. 3107/2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 737/Β΄/10-05-2007.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ (πρώην Δήμος Μητρόπολης )

 1. Σχολική Επιτροπή του Λυκείου – Γυμνασίου του Δημοτικού Δ/σματος Μητρόπολης που συστάθηκε με την με αριθμό 9/1991 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Mητρόπολης, εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. Β 5015/7.3.91 απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας , δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 214/91, τ.Β΄όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αριθμό 23/2007 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Μητρόπολης που εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. 8159/2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1920/Β΄/17-09-2007,

και τη σύσταση ενιαίου ΝΠΔΔ Σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Καρδίτσας με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»

Σκοπός της σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.

Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου

Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη ως εξής:

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι

Περιουσία της σχολικής επιτροπής

Είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά πρόσωπα.

Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής, των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθης εντολής.

Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.

Ορίζει τους παρακάτω για τη σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου του νέου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΔΗΜΟΤΕΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Εκλέγει από τα ανωτέρω μέλη τον Καραγιάννη Νικόλαο ως Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. και ως Αντιπρόεδρο τον Μουζιούρα Νικόλαο.