Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για τη λειτουργία του νοσοκομείου Καρδίτσας

31/10/2013
image_print

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας, συνήλθε την Τετάρτη 30/10/2013 σε έκτακτη συνεδρίαση, προκειμένου να ενημερωθεί και να συζητήσει για θέματα που αφορούν την λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας, το οποίο αποτελεί τον βασικό πυλώνα του συστήματος Υγείας στην περιοχή μας.

 Έπειτα από διεξοδική συζήτηση, στην οποία συνεισέφεραν και εκπρόσωποι του προσωπικού του νοσηλευτικού μας ιδρύματος και τοπικοί φορείς, το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας, εκτιμώντας οτι η Υγεία αποτελεί αδιαπραγμάτευτο κοινωνικό αγαθό και αναφαίρετο δικαίωμα όλων των πολιτών, κατέληξε στα εξής:

 1.  Το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, παραμένει σύμφωνα και με τα αποτελέσματα της πρόσφατης αξιολόγησής του από το Υπουργείο Υγείας, το καλύτερο επαρχιακό νοσοκομείο της χώρας χάρη κυρίως στις προσπάθειες της Διοίκησης, του ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού. Αυτή η διάκριση όμως, επισκιάζεται από τις υπαρκτές και επείγουσες ανάγκες στελέχωσης κλινικών και μονάδων του με ιατρικό προσωπικό, ελλείψεις που υπονομεύουν τις δυνατότητές του να παρέχει τις αναγκαίες υπηρεσίες και που τις δημιουργεί η πολιτική της συγκυβέρνησης με τη μείωση των δαπανών για την Υγεία.

Με βάση όλα τα παραπάνω  το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας:

– Απαιτεί την άμεση στελέχωση με γιατρούς της Παιδιατρικής Κλινικής και της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, η λειτουργία των οποίων βρίσκεται πλέον σε οριακό επίπεδο.

– Ζητά την άμεση κάλυψη όποιων κενών υπάρχουν σε ιατρικό και σε νοσηλευτικό προσωπικό και στις υπόλοιπες κλινικές και μονάδες του ιδρύματος, καθώς και την αναβάθμιση του εξοπλισμού τους, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους.

– Δωρεάν εμβολιασμό όλων των παιδιών.

–  Αντιτίθεται σε οποιαδήποτε προοπτική συγχώνευσης των πρωτοβάθμιων υποδομών φροντίδας υγείας που αποτελούν θεμέλια του δημόσιου συστήματος υγείας και απαιτεί την εφαρμογή σύγχρονων υποδομών α΄θμιας φροντίδας υγείας.

2. Με δεδομένο ότι αποτελεί συνταγματική υποχρέωση της Πολιτείας να διασφαλίζει την ισότιμη και δωρεάν πρόσβαση όλων των πολιτών σε ιατρικές υπηρεσίες και σε φροντίδα υγείας, σε φάρμακα και εμβόλια διαθέτοντας όλους τους απαιτούμενους πόρους,  το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας ζητά :

– Να καταργηθούν οι αποφάσεις περί επιβολής α)του ποσού των 25 ευρώ ως αντίτιμο εισαγωγής για νοσηλεία σε Νοσοκομείο του ΕΣΥ και β) του ποσού των 5 ευρώ για εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία.

– Να μην υπάρξει, στο όνομα της δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας,  μείωση των επιχορηγήσεων για την Υγεία, η οποία είναι ο κατ' εξοχήν τομέας, όπου δεν δικαιολογείται οποιαδήποτε έκπτωση.

– Δεδομένου ότι στο Νοσοκομείο Καρδίτσας υπάρχει παλαιότητα κτιριακών εγκαταστάσεων και ξενοδοχειακής υποδομής, να γίνουν άμεσες ενέργειες για αντικατάσταση αυτών μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ που βρίσκεται σε ισχύ.   

– Καλούμε όλους τους Καρδιτσιώτες στην υπεράσπιση της δημόσιας δωρεάν Υγείας για τη δημιουργία ενός σύγχρονου συστήματος υπηρεσιών υγείας για όλο το λαό.