Πρώτο βραβείο για το Δήμο Καρδίτσας για την εφαρμογή καλών πρακτικών ανακύκλωσης

11/09/2021
image_print

Σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε ο Economist και το Powergame.gr

Πρώτο βραβείο για το Δήμο Καρδίτσας για την εφαρμογή καλών πρακτικών ανακύκλωσης

Το βραβείο παρέλαβε ο Δήμαρχος κ. Β. Τσιάκος από τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών κ. Στ. Πέτσα

Μια ακόμη σημαντική διάκριση πέτυχε ο Δήμος Καρδίτσας με τη βράβευσή του για την προώθηση καλών πρακτικών ανακύκλωσης. Ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Β. Τσιάκος παρέλαβε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία « πρόγραμμα Ανακύκλωσης με διαλογή στην Πηγή σε μεγάλο ηπειρωτικό Δήμο ή Δήμο πρωτεύουσας Νομού». Τα βραβεία Green Awards 2021 δόθηκαν την Παρασκευή το μεσημέρι στο Electra Palace της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του «The Thessaloniki Metropolitan Summit» που διοργάνωσε ο Economist και το powergame.gr.

Τον Δήμαρχο Καρδίτσας βράβευσε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα αυτοδιοίκησης κ. Στέλιος Πέτσας. Ο κ. Τσιάκος στο σύντομο χαιρετισμό του ευχαρίστησε τους διοργανωτές για την τιμή και υπογράμμισε ότι ουσιαστικά το βραβείο ανήκει στους δημότες που στηρίζουν πρακτικές ανακύκλωσης. Για το λόγο αυτό, όπως ανέφερε, η Δημοτική αρχή ενισχύει ακόμη περαιτέρω λογικές που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και τις αρχές της κυκλικής οικονομίας . Στο πλαίσιο αυτό προωθεί τη δημιουργία πολυκέντρων ανακύκλωσης που συνδυάζουν την προστασία του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με πρακτικές που δένουν με την κυκλική οικονομία.

Τι είναι τα πολυκέντρα ανακύκλωσης

Το Πρόγραμμα που προωθεί ο Δήμος Καρδίτσας αφορά στην προμήθεια δώδεκα (12) πολυκέντρων ανακύκλωσης υλικών για Διαλογή στην Πηγή, με επεξεργασία στην πηγή και παροχή οικονομικού εργαλείου προς τους δημότες, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ04 με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων», στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τα Πολυκέντρα διαθέτουν σύστημα επεξεργασίας των υλικών (συμπίεση για τα πλαστικά και μεταλλικά υλικά και θρυμματισμός για τα γυάλινα υλικά) ώστε να ελαχιστοποιούνται οι όγκοι των υλικών που θα ανακυκλώνονται χωριστά στην Πηγή, για να μειώνεται το ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα της μεταφοράς των ανακυκλούμενων υλικών.

Το κάθε Πολυκέντρο ανακύκλωσης περιλαμβάνει:

α) 1 αυτόματο (πολυ)μηχάνημα ανακύκλωσης μεταλλικών και πλαστικών υλικών,

β) 1 αυτόματο μηχάνημα ανακύκλωσης γυάλινων υλικών,

γ) 1 κάδο για συλλογή χάρτινων υλικών, που τοποθετείται εντός του Πολυκέντρου,

δ) 1 εξωτερική μεταλλική κατασκευή που περικλείει το σύνολο του ανωτέρω εξοπλισμού

Το κάθε Πολυκέντρο ανακύκλωσης χρησιμοποιείται για τη χωριστή διαλογή στην πηγή των πλαστικών, μεταλλικών, γυάλινων και χάρτινων υλικών. Για την ανακύκλωση των πλαστικών, μεταλλικών και γυάλινων υλικών γίνεται χρήση εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας και παρέχεται οικονομικό εργαλείο ανά τεμάχιο αποβλήτου υλικού. Για τη διαλογή των χάρτινων υλικών γίνεται χρήση ειδικού χωριστού κάδου συλλογής. Τα Πολυκέντρα ανακύκλωσης θα αξιοποιηθούν για να επιτευχθεί σημαντική αύξηση των ποσοτικών στόχων ανακύκλωσης υλικών στο Δήμο, ώστε να επιτευχθούν οι ποσοτικοί στόχοι ανακύκλωσης υλικών που περιλαμβάνονται στο ΕΣΔΑ και στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Για το σκοπό αυτό, τα Πολυκέντρα ανακύκλωσης υλικών έχουν αρκετά μεγάλη ταχύτητα παραλαβής και διαλογής των υλικών αλλά και μεγάλο αποθηκευτικό χώρο των ανακυκλωμένων υλικών. Επιπρόσθετα, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μεγαλύτερος αριθμός αλλά και όγκος υλικών των δημοτικών αποβλήτων είναι πλαστικά και μεταλλικά υλικά , είναι πιο εύχρηστο αλλά και γρήγορο για τους δημότες να συλλέγουν το σύνολο των εν λόγω υλικών και να τα ανακυκλώνουν μαζί, αδειάζοντας τις σχετικές σακούλες. Για το σκοπό αυτό, το αυτόματο μηχάνημα για την ανακύκλωση των πλαστικών και μεταλλικών υλικών έχει κοινή υποδοχή αλλά και επιτρέπει τη χύδην απόρριψη των συγκεκριμένων υλικών στο χώρο παραλαβής του αυτόματου μηχανήματος και αφετέρου έχει υψηλή ταχύτητα παραλαβής των υλικών. Παράλληλα, στα Πολυκέντρα γίνεται επεξεργασία (συμπίεση ή θρυμματισμός) των πλαστικών, μεταλλικών και γυάλινων υλικών, ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική μείωση του όγκου των εν λόγω υλικών, που χαρακτηρίζονται από μεγάλο όγκο. Ως αποτέλεσμα, αυξάνεται σημαντικά η αποθηκευτική δυναμικότητα των Πολυκέντρων αλλά και μειώνεται σημαντικά το ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα της μεταφοράς των ανακυκλωμένων υλικών.

Οι θετικές ειδικότερες επιπτώσεις του προτεινόμενου Έργου στο περιβάλλον αναλύονται ως ακολούθως:

  1. Οι θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον εκτιμώνται σε:

Ποσοτικά αποτελέσματα ανακυκλωθεισών υλικών (σε τόνους) για το σύνολο των Πολυκέντρων Ανακύκλωσης Υλικών:

Ποσότητες πλαστικού υλικού ανά έτος:        4.406,40 τόνους

Ποσότητες μεταλλικού υλικού ανά έτος:       388,80 τόνους

Ποσότητες γυάλινου υλικού ανά έτος:           5.184,00 τόνους

Ποσότητες χαρτιού/χαρτονιού ανά έτος:       540,00 τόνους

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (σε τόνους) ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΩΝ         10.519,20        τόνους

         2.Οι θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον επεκτείνονται μέσω των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την ανακύκλωση των αποβλήτων και εκτιμώνται ως εξής:

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Η ανακύκλωση ενός τόνου αλουμινίου οδηγεί στην εξοικονόμηση :

ΓΥΑΛΙ

Όσον αφορά την ανακύκλωση γυαλιού, εκτός από εξοικονόμηση ενέργειας, πραγματοποιείται και εξοικονόμηση πρώτων υλών. Για κάθε τόνο ανακυκλωμένου γυαλιού εξοικονομούνται 1,1 τόνοι ακατέργαστων πρώτων υλών (άμμος, άσβεστος και σόδα). Η εξοικονόμηση ενέργειας για γυαλί προερχόμενο κατά 90% από ανακύκλωση είναι 20%. Επίσης εξοικονομείται και η ενέργεια η οποία χρησιμοποιείται στη διεργασία της ποσότητας των πρώτων υλών που αντικαθιστά το ανακυκλωμένο γυαλί (1 τόνος ανακυκλωμένου γυαλιού εξοικονομεί 12 κιλά πετρελαίου).

ΧΑΡΤΙ

Η παραγωγή ενός τόνου χαρτιού από παλιό, χρησιμοποιημένο χαρτί εξοικονομεί:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Η βιομηχανία πλαστικών κατασκευάζει μεγάλη ποικιλία ειδών, π.χ PET (τερεφθαλικός εστέρας του πολυαιθυλενίου), HDPE (υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο), LDPE (χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο) και PP (πολυπροπυλένιο).

Η πρώτη ύλη για την παρασκευή του πλαστικού, όπως είναι γνωστό, είναι άμεσα συνδεδεμένη με το πετρέλαιο. Η εξοικονόμηση ενέργειας από την ανακύκλωση είναι:

ΣΙΔΗΡΟΣ

Ο λευκοσίδηρος, από τον οποίο είναι κατασκευασμένα πολλά σιδηρούχα υλικά αποβλήτων, είναι επικασσιτερωμένος χάλυβας. Από την ανακύκλωση του χάλυβα έχουμε μείωση:

Η ανακύκλωση μειώνει τον όγκο των απορριμμάτων με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χώρου στους ΧΥΤΑ. Συγκεκριμένα: