Πρόταση ύψους 855.600 ευρώ για νέες ψηφιακές υπηρεσίες στο Δήμο Καρδίτσας

08/04/2021
image_print

Από τη Δημοτική αρχή κατατέθηκε στο Αντώνης Τρίτσης

Πρόταση ύψους 855.600 ευρώ για νέες ψηφιακές υπηρεσίες στο Δήμο Καρδίτσας

Πρόταση στο πλαίσιο της ψηφιακής σύγκλισης ύψους 855.600 ευρώ υπέβαλε ο Δήμος Καρδίτσας στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Στόχος η ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών και έξυπνων καινοτόμων συστημάτων στην πόλη. Η πρόταση έχει ως στόχο να αναβαθμίσει σημαντικά την παροχή υπηρεσιών σε επιμέρους τομείς, τόσο για τους δημότες όσο και για τους επισκέπτες. Πρόκειται για πρόταση με ευρύ αντικείμενο που περιλαμβάνει πολλές επιμέρους δράσεις, με πολλαπλή στόχευση. Εκτός από την βελτίωση παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες αφορά και στην καλύτερη διαχείριση της δημοτικής περιουσίας, την παρακολούθηση περιβαλλοντικών δεδομένων, την ψηφιοποίηση πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής κ.α.

«Είμαστε σε μια διαρκή διαδικασία αναζήτησης ευκαιριών. Υποβάλλαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση στον “Αντώνης Τρίτσης” η οποία αφορά σε ψηφιακές υπηρεσίες και σε αυτό που ονομάζουμε “έξυπνες πόλεις” (smart citys). Όπως γίνεται αντιληπτό η Καρδίτσα σταδιακά με την εφαρμογή αυτών των προτάσεων θα αποκτήσει ένα σύγχρονο πρόσωπο, θα αποκτήσει τουριστικό και όχι μόνο ενδιαφέρον και θα αναδείξει πλευρές του πολιτιστικού της προϊόντος ενώ συγχρόνως θα βελτιώνει την καθημερινότητα των κατοίκων της. Οι στόχοι μας είναι φιλόδοξοι αλλά με διαρκή προσπάθεια θα καταφέρουμε να τους υλοποιήσουμε» δηλώνει χαρακτηριστικά και με αφορμή την κατάθεση της πρότασης ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος.

Τι προβλέπει η πρόταση

Αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης με τίτλο: «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων στο Δήμο Καρδίτσας» είναι η προμήθεια νέων ψηφιακών υπηρεσιών και η ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων.

Το έργο αφορά την προμήθεια νέων ψηφιακών υπηρεσιών και την ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων στο Δήμο Καρδίτσας και συγκεκριμένα:

-Σύστημα διαχείρισης ποδηλατικών διαδρομών

-Σύστημα παρακολούθησης υπαίθριου εμπορίου

-Σύστημα παρακολούθησης σημείων πρόσβασης ΑΜΕΑ

-Σύστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων

-Σύστημα έξυπνου παρκαρίσματος & διαχείρισης κίνησης 

-Σύστημα διαχείρισης διαδρομών ΑΜΕΑ

-Σύστημα διαχείρισης έργων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους

-Σύστημα δημοσιοποίησης νέων σε τρίτα κανάλια προβολής

-Πλατφόρμα Διαχείρισης Ψηφιοποιημένων τεκμηρίων και συστήματα προβολής ψηφιακού υλικού

-Σύστημα ελέγχου περιβαλλοντικών μεγεθών σε αστικά, περιαστικά και επαρχιακά περιβάλλοντα

-Σύστημα ψηφιοποίησης ακίνητης περιουσίας

Σύστημα διαχείρισης υποδομών υπαίθριου εμπορίου

Στο πλαίσιο της παρούσας υπηρεσίας θα αναπτυχθεί μια εφαρμογή με στόχο την καταγραφή, οργάνωση και διαχείριση όλων των υπαίθριων υποδομών εμπορίου που αποτελούν δυνητικές πηγές εσόδων για τον Δήμο. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή θα δίνει την δυνατότητα καταγραφής (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) περιπτέρων, πάγκων μικροπωλητών σε εκκλησιαστικές εορτές, αδειοδοτημένων μικροπωλητών στάσιμου εμπορίου κ.λπ. Για κάθε υπαίθρια επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί γεωγραφική αποτύπωση του σημείου χωροθέτησης, ενώ θα διατίθενται στοιχεία αναφορικά με την χρήση της και τον χώρο κάλυψης στον εκάστοτε κοινόχρηστο χώρο. Επιπλέον, θα είναι διαθέσιμα τα στοιχεία του εκάστοτε ιδιοκτήτη, καθώς και η οικονομική του εικόνα σε πραγματικό χρόνο. Για τον σκοπό αυτό, η παρούσα εφαρμογή θα πρέπει να έχει την δυνατότητα διαλειτουργικότητας με την υφιστάμενη εφαρμογή της οικονομικής διαχείρισης του

Σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης έργων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους

Μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής θα είναι δυνατή η καθημερινή προσωποποιημένη ενημέρωση της Υπηρεσίας για προσκλήσεις στις οποίες θα μπορεί να υποβάλει πρόταση ως δυνητικός δικαιούχος. Η εν λόγω παρεχόμενη υπηρεσία θα περιλαμβάνει το σύνολο των υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησης (π.χ. ΕΣΠΑ, Horizon, LIFE, Διασυνοριακά προγράμματα κ.λπ.) και θα διαχειρίζεται τις αντίστοιχες προσκλήσεις με κατηγοριοποιήσεις που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή (ανοικτές, κλειστές, προερχόμενες από κ.λπ.), καθώς και με ειδοποιήσεις αναφορικά με την ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής προτάσεων. Για κάθε πρόσκληση θα είναι δυνατή η προβολή όλων των μεταδεδομένων της, καθώς και η ανάρτηση του συνόλου των συνοδευτικών εγγράφων.

Σύστημα ψηφιοποίησης ακίνητης περιουσίας

Το αντικείμενο εργασίας αφορά στη δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα περιλαμβάνει το σύνολο των ακινήτων του Δήμου, με πληροφορίες για το κάθε ακίνητο, καθώς και συνοδευτικό υλικό που αφορά στο εκάστοτε ακίνητο, όπως μισθωτήρια, φωτογραφίες, κατόψεις κοκ. Το διαδικτυακό Σύστημα αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας θα αποτελέσει μια ενιαία ψηφιακή βάση καταγραφής του συνόλου της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.

Η πλατφόρμα θα συντελέσει στην ταχύτερη και στοχευμένη αξιοποίησή τους, καθώς θα υπάρχουν συγκεντρωμένες πλέον όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και τα μετρήσιμα στοιχεία για κάθε ακίνητο. Η καταγραφή συνοδεύεται από τα στοιχεία της κατάστασης των ακινήτων και με την δυνατότητα της εύχρηστης προβολής τους σε λίστες με φίλτρα καθώς και χάρτες.

Σύστημα διαχείρισης διαδρομών ΑΜΕΑ

Ο ανάδοχος θα αποτυπώσει δυναμικά ένα πλήθος από σημεία και διαδρομές για την εξυπηρέτηση των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες. Στο πλαίσιο αυτό, θα δημιουργήσει μια ομάδα διαδρομών, η οποία θα περιλαμβάνει εντοπισμένη πληροφόρηση για όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές ΑΜΕΑ εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Καρδίτσας. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιήσει γεωγραφική αποτύπωση όλων των δημόσιων σημείων πρόσβασης όπως ράμπες σε πεζοδρόμια, ράμπες σε δημόσια κτήρια, ειδικοί ανελκυστήρες, ειδικές τουαλέτες και αποδυτήρια, υποδομές εξυπηρέτησης αθλητικών και κολυμβητικών δραστηριοτήτων κ.λπ. Παράλληλα, θα πραγματοποιήσει γεωγραφική αποτύπωση του συνόλου των ιδιωτικών χώρων δημόσιας πρόσβασης, όπως ράμπες και ειδικές τουαλέτες σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ειδικά όργανα και ειδικά αποδυτήρια σε γυμναστήρια κ.λπ.

Το σύνολο της ανωτέρω πληροφορίας θα είναι διαθέσιμο στους πολίτες, τόσο μέσω της κεντρικής διαδικτυακής πύλης των ψηφιακών υπηρεσιών, όσο και μέσω του App για έξυπνες συσκευές. Κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης θα έχει την δυνατότητα να ορίσει την θέση του ή να την εντοπίσει αυτόματα, εφόσον κάνει χρήση του App σε smart phone και αυτομάτως να λάβει πληροφορίες για όλα τα δημόσια και ιδιωτικά ειδικά σημεία πρόσβασης που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Για κάθε σημείο πρόσβασης θα είναι δυνατή η προβολή αναλυτικών στοιχείων όπως η διεύθυνση, η αναλυτική περιγραφή, η εικόνα του χώρου (εσωτερικού ή εξωτερικού), η απόσταση από το σημείο που βρίσκεται ο ενδιαφερόμενος πολίτης κ.λπ. Επιπλέον, θα υπάρχει η δυνατότητα παροχής online οδηγιών για την βέλτιστη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει μέχρι να φθάσει στο σημείο ενδιαφέροντος. Η εν λόγω διαδρομή θα περιλαμβάνει όλα τα ενδιάμεσα σημεία πρόσβασης με πλήρη στοιχεία όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω.

Σύστημα διαχείρισης ποδηλατοδρόμων

Με δεδομένο το αυξημένο ενδιαφέρον του Δήμου για την ανάπτυξη νέων ποδηλατικών διαδρομών και την εν γένει ενίσχυση της «ποδηλατικής συνείδησης» στους πολίτες, ο ανάδοχος θα αποτυπώσει δυναμικά το σύνολο των ποδηλατικών διαδρομών του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό, θα δημιουργηθεί η ομάδα διαδρομών, η οποία θα περιλαμβάνει εντοπισμένη πληροφόρηση για όλες τις ποδηλατικές διαδρομές εντός των διοικητικών ορίων. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί γεωγραφική αποτύπωση όλων το σημείων ενδιαφέροντος των ποδηλατοδρόμων, όπως τα σημεία κοντά σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, τα σημεία ασφαλούς στάθμευσης ποδηλάτων, τα σημεία πρόσβασης στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα σημεία κοντά σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους αναψυχής και εστίασης, τα σημεία κοντά σε αξιοθέατα κ.λπ. Κάθε διαδρομή θα είναι διαθέσιμη στο σύνολό της σε ψηφιακό χάρτη, ενώ εκτός από τα σημεία ενδιαφέροντος, θα παρουσιάζονται αναλυτικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά κάθε σημείου της εκάστοτε διαδρομής (π.χ. σημείο ανηφορικό με κλίση 5% και πλάτος ποδηλατοδρόμου 2 μέτρων που κινείται παράλληλα στην παραλιακή οδό).

Σύστημα ψηφιακού αποθετηρίου πολιτισμού και ιστορίας

Αντικείμενο της παρούσας εφαρμογής είναι η ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και απόθεση του πολιτιστικού υλικού του δήμου, σύμφωνα με τις διεθνείς καλές πρακτικές και προδιαγραφές, καθώς και η διάθεση του υλικού αυτού μέσω πλατφόρμας διαδικτυακών υπηρεσιών (web services), που θα αναπτυχθούν. Πρόκειται να υλοποιηθούν τα παρακάτω πακέτα ενεργειών:

Σύστημα δημοσιοποίησης νέων σε τρίτα κανάλια

Μέσω του συγκεκριμένου συστήματος, ο δήμος θα έχει τη δυνατότητα δημοσιοποίησης νέων κάθε είδους ανάλογα με τις ανάγκες.

Η δημοσιοποίηση νέων προς τους δημότες (και όχι μόνο) θα είναι άμεση καθώς η εφαρμογή θα μπορεί να ενημερώνει γρήγορα και εύκολα όλα τα επικοινωνιακά μέσα που διαθέτει ο δήμος, όπως site, social media, ηλεκτρονικές ενημερωτικές πινακίδες που μπορεί να υπάρχουν σε διάφορα σημεία του δήμου, κ.λπ.

Η χρήση της εφαρμογής θα μπορεί να έχει πολιτιστικό χαρακτήρα ώστε να ενημερώνεται το κοινό για όλες τις εκδηλώσεις, τα πολιτιστικά δρώμενα, τα φεστιβάλ, κ.λπ. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του κοινού, το οποίο με τη σειρά του θα οδηγήσει και την αύξηση της συμμετοχής στις όποιες δράσεις.

Ταυτόχρονα, η εφαρμογή θα έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει την καθημερινότητα των δημοτών καθώς και των υπολοίπων που εισέρχονται στο δήμο, μέσω της ενημέρωσης για θέματα που μπορεί να υπάρχουν στους οδικούς άξονες (π.χ. έργα) είτε που βρίσκονται σε εξέλιξη είτε που πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Σύστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων σε πραγματικό χρόνο

Πρόκειται για μια διαδικτυακή εφαρμογή μέσω της οποίας ο Δήμος θα είναι σε θέση να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τον στόλο των οχημάτων του (Στάθμευση – Έναρξη Δρομολογίου – Πορεία – Στάση σε κάδο – Επιστροφή). Στόχος του είναι η εξοικονόμηση πόρων, μέσω της αποτελεσματικής και οικονομικής διαχείρισης του στόλου οχημάτων των Δήμου.

Σύστημα ελέγχου περιβαλλοντικών μεγεθών σε αστικά, περιαστικά και επαρχιακά περιβάλλοντα

Πρόκειται για μια εφαρμογή η οποία αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης της ποιότητας τόσο του ατμοσφαιρικού αέρα, όσο και των υδάτων στην περιοχή παρέμβασης. Θα παρέχει τη δυνατότητα μέτρησης των παρακάτω παραμέτρων σε πραγματικό χρόνο (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): Θερμοκρασία, Υγρασία, Πίεση, Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO), Διοξείδιο του άνθρακα (CO2), Οξυγόνο (O2), Όζον (O3),  Μονοξείδιο του Αζώτου (NO), Διοξείδιο του Αζώτου (NO2), Διοξείδιο του θείου (SO2), Αμμωνία (NH3), Μεθάνιο (CH4), Υδροθείο (H2S), Θερμοκρασία Υδάτων, Αγωγιμότητα  Υδάτων, Διαλυμένο οξυγόνο ύδατος, PH ύδατος και Θολότητα  ύδατος.

Οι παράμετροι αυτοί θα ελέγχονται με τεχνολογία ασύρματων αισθητήρων που ως σκοπό  θα έχουν την ανίχνευση, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και ακολούθως τη δημιουργία συναγερμών και αναφορών ώστε να διευκολυνθεί η άμεση λήψη αποφάσεων και να επιλεγεί η σωστή παρέμβαση σε πιθανά επεισόδια ρύπανσης ή περιβαλλοντικές καταστροφές.

Σύστημα έξυπνης στάθμευσης & διαχείρισης κίνησης

Το συγκεκριμένο σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα στο Δήμο να αναπτύξει μία σύνθετη στρατηγική στάθμευσης εφαρμόζοντας πολιτικές οι οποίες θα πολλαπλασιάζουν την εναλλαγή των θέσεων στάθμευσης, εξυπηρετώντας περισσότερους πολίτες, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζουν τη στάθμευση ειδικών κατηγοριών χρηστών και τη γρήγορη εύρεση θέσης από τους υπόλοιπους χρήστες. Είναι δηλαδή ένα πολυπαραμετρικό σύστημα που θα προσπαθεί να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση στάθμευσης με πεπερασμένη προσφορά, διαχωρίζοντας σε ζώνες στάθμευσης, κατηγορίες χρηστών και ώρες/ ημέρες χρήσης, αναπτύσσοντας και υποστηρίζοντας σύνθετους και εύκολα προσαρμόσιμους κανόνες στάθμευσης με βάση τον αριθμό της πινακίδας του αυτοκινήτου. Τα συστήματα που είναι βασισμένα στον αριθμό της πινακίδας του αυτοκινήτου, θα είναι δυναμικά συστήματα που θα σχεδιάζονται με επίκεντρο το χρήστη του συστήματος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.

Επιπλέον, θα μπορεί να εφαρμοστεί σε δημόσιους χώρους, όπου ο Δήμος ενδιαφέρεται να εφαρμόσει ελεγχόμενη στάθμευση, προκειμένου να ενημερώνονται οι χρήστες μέσω της εφαρμογής για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης, να πληρώνουν το ανάλογο παράβολο και αντίστοιχα να ενημερώνεται ο Δήμος για θέσεις που μπορεί να έχουν καταληφθεί παρανόμως (θέσεις ΑΜΕΑ) ή χωρίς πληρωμή, ούτως ώστε να είναι σε θέσει να εφαρμόσει αποδοτικότερα τα μέσα αστυνόμευσης.

Σύστημα παρακολούθησης σημείων πρόσβασης ΑΜΕΑ

Μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής θα πραγματοποιείται αρχικά η αποτύπωση επιλεγμένων δημόσιων σημείων πρόσβασης ατόμων με ειδικές ικανότητες (ΑΜΕΑ), όπως ράμπες σε πεζοδρόμια και σε δημόσια κτίρια, ενώ στη συνέχεια θα παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης των σημείων αυτών με σκοπό τον έλεγχο τυχόν παρεμπόδισης της προσβασιμότητας, προκειμένου να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για τη βελτίωση της καθημερινότητας των ατόμων με ειδικές ικανότητες.

Το κόστος υλοποίησης της πράξης ανέρχεται σε 855.600 ευρώ.