03/11/2016

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου στα ΚΔΑΠ του Δήμου Καρδίτσας

image_print

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΣΤΑ ΚΔΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Νηπιαγωγών, για την υλοποίηση του προγράμματος “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” για τα ΚΔΑΠ του Δήμου Καρδίτσας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι και 14.11.2016.