04/05/2016
image_print

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔIΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΔΑ: 75Λ6ΩΕΗ-ΠΙΦ
Καρδίτσα, 04.05.2016
Αριθ. Πρωτ.: 7109

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΤΟ ΜΗΝΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Την παράγραφο 1 περίπτωση δ’ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 210 του Ν.3584/2007 “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων” (ΦΕΚ 143/Α’/2007) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 παρ. 2 του Ν. 4071/2012 “Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ” (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τ.Α)
  3. Το με αριθμό πρωτοκόλλου οικ. 21097/28.05.2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (εγκύκλιος 37).
  4. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 19374/24.06.2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί ελέγχου αποφάσεων ΟΤΑ αναφορικά με την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο οποίο -μεταξύ άλλων- αναφέρεται: “2. Ομοίως και η πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού έως πέντε ημερομισθίων το μήνα (άρθρο 210 ΚΔΔΥ όπως ισχύει) έχει εξαιρεθεί από την έγκριση οποιουδήποτε οργάνου. Επιπροσθέτως, λόγω της ολιγοήμερης απασχόλησης του προσωπικού αυτού, από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 4071/2012) δεν προβλέπεται η λήψη σχετικής απόφασης του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά μόνο απόφαση Δημάρχου.”
  5. Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Καρδίτσας έτους 2016, για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Δήμο μέχρι πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα.
  6. Την αριθ. 168/18.04.2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη είκοσι (20) Εργατών μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα για την κάλυψη πρόσκαιρων ή εποχικών ή κατεπειγουσών αναγκών οι οποίες θα διαπιστώνονται με την απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, εργατικό προσωπικό, για την κάλυψη πρόσκαιρων ή εποχικών ή κατεπειγουσών αναγκών να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 05.05.2016 έως την 11.05.2016 στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δημαρχείο, Αρτεσιανού 1, 2ος όροφος, Γραφείο 4).

Ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων θα είναι μέχρι είκοσι (20) άτομα το μήνα και η παρούσα πρόσκληση αφορά το μήνα ΜΑΪΟ 2016.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Δημοσίευση Πρόσκλησης

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στους πίνακες ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (Δευτέρα – Παρασκευή) και ώρες από 07:00 – 15:00 Διεύθυνση: Αρτεσιανού 1, Τηλέφωνα: 2441350726, 2441350723 και 2441350728.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ