02/11/2017
image_print

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔIΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΔΑ: 6Σ9ΡΩΕΗ-ΚΕΞ
Καρδίτσα 02.11.2017
Αριθ. Πρωτ.: 19489

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΤΟ ΜΗΝΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Την παράγραφο 1 περίπτωση δ’ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 210 του Ν.3584/2007 “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων” (ΦΕΚ 143/Α’/2007) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 παρ. 2 του Ν. 4071/2012 “Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ” (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τ.Α)
  3. Το με αριθμό πρωτοκόλλου οικ. 21097/28.05.2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (εγκύκλιος 37).
  4. Την αριθ. 6/οικ. 4966/08.02.2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
  5. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 19374/24.06.2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί ελέγχου αποφάσεων ΟΤΑ αναφορικά με την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο οποίο -μεταξύ άλλων- αναφέρεται: “2. Ομοίως και η πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού έως πέντε ημερομισθίων το μήνα (άρθρο 210 ΚΔΔΥ όπως ισχύει) έχει εξαιρεθεί από την έγκριση οποιουδήποτε οργάνου. Επιπροσθέτως, λόγω της ολιγοήμερης απασχόλησης του προσωπικού αυτού, από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 4071/2012) δεν προβλέπεται η λήψη σχετικής απόφασης του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά μόνο απόφαση Δημάρχου.”
  6. Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Καρδίτσας έτους 2017, για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Δήμο μέχρι πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα.
  7. Την αριθ. 309/31.08.2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη είκοσι (20) Εργατών μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα για την κάλυψη πρόσκαιρων ή εποχικών ή κατεπειγουσών αναγκών οι οποίες θα διαπιστώνονται με την απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, εργατικό προσωπικό, για την κάλυψη πρόσκαιρων ή εποχικών ή κατεπειγουσών αναγκών να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 03.11.2017 έως την 09.11.2017 στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δημαρχείο, Αρτεσιανού 1, 2ος όροφος, Γραφείο 4).

Ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων θα είναι μέχρι είκοσι (20) άτομα το μήνα και η παρούσα πρόσκληση αφορά το μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2017.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Δημοσίευση Πρόσκλησης

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στους πίνακες ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και των Δημοτικών Ενοτήτων.

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (Δευτέρα – Παρασκευή) και ώρες από 07:00 – 15:00 Διεύθυνση: Αρτεσιανού 1, Τηλέφωνα: 2441350726 και 2441350723.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ