28/07/2023
image_print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
28/7/2023
Αρ. Πρωτοκόλλου: 21657

Ο Δήμος Καρδίτσας, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 217/2023 Απόφασης της Οικονομικής του Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΕΣΥΩΕΗ-3ΤΖ), ενδιαφέρεται να αναθέσει την κατασκευή του έργου “Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας”.

Παρακαλούμε για την αποστολή προσφοράς για το ανωτέρω έργο μέχρι τη Παρασκευή 11 -82023 και ώρα 15:00 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του «ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό 201677. Η προσφορά θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς υποφακέλους:

(α) υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 23 της αναλυτικής πρόσκλησης,

(β) υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, δηλαδή την Πέμπτη 17-8-2023 και ώρα 10:00 π.μ., προσκομίζονται, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, τυχόν στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, ήτοι των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά», τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική πρόσκληση.

Η αναλυτική πρόσκληση, καθώς και τα λοιπά συμβατικά τεύχη (τεχνική έκθεση, τιμολόγιο, προϋπολογισμός, ΕΣΥ, ΓΣΥ, κλπ) αναρτώνται στο «ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» με Α.Α: 201677 και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dimoskarditsas.gov.gr → Επικαιρότητα → Διαγωνισμοί → Διαγωνισμοί Έργων).

Η παρούσα πρόσκληση, εκτός των ανωτέρω ιστοτόπων, να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ.

Πίνακας Διανομής

1. ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ

2. ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ Α & ΣΙΑ ΟΕ

3. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας

Τσιάκος Βασίλειος

Σχετικά έγγραφα