31/01/2017
image_print

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Σαρανταπόρου 140
Τ.Κ.: 43100
Πληροφορίες: Β. Ελευθερίου
Τηλέφωνο: 2441354802
Fax: 2441354804

Καρδίτσα, 31–1–2017
Αρ. Πρωτ.: 1190

ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας.

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας να υποβάλουν, εντός είκοσι ημερών από τη παρούσα ανακοίνωση, σχετική αίτηση στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (οδός Σαρανταπόρου 140, 2ος όροφος), προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού (Μ.Ε.Ε.Π. / πρώην Νομαρχιακά Μητρώα) ή μελετητικού τους πτυχίου.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας – Περιβάλλοντος
Απόστολος Καπράνας