12/11/2021
image_print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
11/11/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου: 21483

 

Ο Δήμος Καρδίτσας, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 485/2021 Απόφασης της Οικονομικής του Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ02ΔΩΕΗ-59Θ), ενδιαφέρεται να αναθέσει την κατασκευή του έργου “Αποκατάσταση των εγκαταστάσεων στο βιοκλιματικό ΚΑΠΗ του Δήμου Καρδίτσας λόγω ζημιών από τον ΙΑΝΟ”.

Παρακαλούμε για την αποστολή προσφοράς για το ανωτέρω έργο μέχρι την Τρίτη 23-11-2021 και ώρα 15:00 μέσω μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του «ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 183963. Η προσφορά θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς υποφακέλους:
(α) υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 23 της αναλυτικής πρόσκλησης,
(β) υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, δηλαδή την Πέμπτη 25-11-2021 και ώρα 10:00 π.μ., προσκομίζονται, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, τυχόν στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, ήτοι των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά», τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική πρόσκληση.

Η αναλυτική πρόσκληση, καθώς και τα λοιπά συμβατικά τεύχη (τεχνική έκθεση, τιμολόγιο, προϋπολογισμός, ΕΣΥ, ΓΣΥ, κλπ) αναρτώνται στο «ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» με Α.Α: 183963 και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dimoskarditsas.gov.gr → Επικαιρότητα → Διαγωνισμοί → Διαγωνισμοί Έργων).

Η παρούσα πρόσκληση, εκτός των ανωτέρω ιστοτόπων, να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ.

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας

Τσιάκος Βασίλειος

Σχετικά έγγραφα