17/12/2018

Πρόσκληση ενδιαφέροντος σε συνέχεια ατελέσφορης διαγωνιστικής διαδικασίας για προμήθεια καυσίμων

image_print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Πληροφορίες: ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Email: katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr, promithion@dimoskarditsas.gov.gr
Τηλέφωνο(α): 24413 50797
17/12/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου: 20821

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ σε συνέχεια ατελέσφορης διαγωνιστικής διαδικασίας
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την προμήθεια «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΚΙΝΗΣΗΣ – ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ» για τις άμεσες ανάγκες του Δήμου, δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Πέμπτη 20/12/2018 και ώρα 09:00.

Ο Προϋπολογισμός ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ:: 414.151,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 99.396,24 €) τελικού συνόλου: 513.547,24€.

Η σύμβαση αναλύεται ως εξής:

Πετρέλαιο θέρμανσης Κ.Α.Cpv: 09135100-5 ΠΟΣ: 300.000,00 ΤΙΜΗ 0,83 € Καθαρή αξία 248.100,00 φ.π.α. 59.544,00 ΣΥΝ: 307.644,00

Πετρέλαιο κίνησης Κ.Α.Cpv: 09134100-8 ΠΟΣ : 136.000,00ΤΙΜΗ1,08 € Καθαρή αξία 147.016,00 φ.π.α. 35.283,84 ΣΥΝ: 182.299,84

Βενζίνη αμόλυβδη Κ.Α.Cpv: 09132100-4 ΠΟΣ : 15.000,00ΤΙΜΗ 1,27 € Καθαρή αξία 19.035,00 φ.π.α. 4.568,40 ΣΥΝ: 23.603,40

ΣΥΝΟΛΑ 414.151,00 99.396,24  513.547,24

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας, Γραφείο Προμηθειών (ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 1 ΤΗΛ. 24413-50796-797-799), για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές και κάθε άλλη πληροφορία για τις παραπάνω προμήθειες.

Οι προμήθειες θα ανατεθούν στους έχοντες την καλύτερη οικονομική προσφορά. Υπάρχει δυνατότητα επέκτασης της σύμβασης, έως την 31/3/2019. Οι λεπτομέρειες της ανάθεσης είναι στην 278/2018 απόφαση της Ο.Ε.. Θα απαιτηθούν δικαιολογητικά κατακύρωσης για την οριστική ανάθεση της προμήθειας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

Σχετικά έγγραφα