08/05/2017

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθειες και εργασίες του Δήμου Καρδίτσας έτους 2017

image_print

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Καρδίτσα : 8.5.2017

Α.π.: 6601

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  ΕΤΟΥΣ 2017

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας  ανάθεση της παροχής υπηρεσιών, για την συντήρηση χώρων πρασίνου (Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου στις Τ.Κ. Αγ Θεοδώρου, Μακρυχωρίου, Προδρόμου, Σταυρού) για την Δ/νση  Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου, δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Τετάρτη 10/5/2017 ώρα 13.00μμ.

Οι ενδιαφερόμενοι για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές  και κάθε άλλη πληροφορία για την παραπάνω εργασία, μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο του Τμήματος Συντήρησης Χώρων Πρασίνου, στο τηλ 24413-50739),

Η εργασία θα ανατεθεί στον έχοντα την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ