Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών προστασίας εργαζομένων

24/12/2014
image_print

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Καρδίτσα 23/12/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ  προμήθειες
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην :

  απευθείας  ανάθεση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
1 ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι  την ΤΡΙΤΗ 30/12/2014

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας, Γραφείο Προμηθειών ( ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 1  ΤΗΛ. 24413-50796-797 ), για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές  και κάθε άλλη πληροφορία για την παραπάνω προμήθεια .

Η   προμήθεια  θα ανατεθεί στον έχοντα την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ