30/05/2022
image_print

Ο Δήμος Καρδίτσας προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας ωφέλιμων εντόμων που αφορούν στην προστασία του αστικού πρασίνου, για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου.

Παρακαλούμε για την κατάθεση της προσφοράς σας, σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία σας καθώς και του παραλήπτη ως ακολούθως:

ΠΡΟΣ :

ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ

ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΧΘΡΩΝ)

Το αργότερο ως την Παρασκευή 03.06.2022 & ώρα 2:00μμ, στο πρωτόκολλο του Δήμου Καρδίτσας, Αρτεσιανού 1, 2ος όροφος Τ.Κ. 43131. τηλ. : 24413 50727, email:protokolo@dimoskarditsas.gov.gr.

Επίσης μαζί με την προσφορά σας, σας παρακαλούμε να προσκομίσετε τα παρακάτω έγγραφα (δικαιολογητικά) προκειμένου για την επίσπευση των διαδικασιών :

απόσπασμα ποινικού μητρώου,

φορολογική ενημερότητα

βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας,

πιστοποίηση του Πρωτοδικείου ότι δεν τελείτε υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχετε υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ή υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση,

αποδεικτικό μη αναστολής των επιχειρηματικών σας δραστηριοτήτων, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,

υπεύθυνη δήλωση δεν έχει εκδοθεί σε βάρος σας απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016,

πιστοποιητικό πειθαρχικού ελέγχου μέλους / βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου σας που αποδεικνύει την καταλληλότητα σας για την άσκηση της συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας,

καταστατικό της εταιρείας.

Όσα εξ’ αυτών δεν σας αφορούν παρακαλώ μην τα λαμβάνετε υπόψη.

Η εργασία θα ανατεθεί στον έχοντα την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή.

Προκειμένου για την παραλαβή των σχετικών προδιαγραφών και κάθε άλλη πληροφορία για την συγκεκριμένη ανάθεση, όσοι επιθυμούν μπορούν να επικοινωνούν στα τηλ: 2441350854 (Αναπ.Προϊστάμενος Τμήματος Συντήρησης Χώρων Πρασίνου) & 2441350739, 2441350850

Με εκτίμηση

Ο ΑΝΤ/ΡΧΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΚΟΥΡΤΕΣΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Σχετικά έγγραφα