27/10/2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο “Ηλεκτρικών ειδών για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών έτους 2021”

image_print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών
Πληροφορίες: ΓΡΑΠΑΤΣΑ – ΤΖΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ, ΣΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Email: paidikoistathmoi@dimoskarditsas.gov.gr, skoura@dimoskarditsas.gov.gr, paidikoistathmoi@dimoskarditsas.gov.gr
Τηλέφωνο(α): 24415 54004, 24413 50799, 24415 54004
27/10/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου: 20611

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την προμήθεια με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021» προϋπολογισμού 1.370,20€, δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Δευτέρα 01/11/2021 και ώρα 12:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας Γραφείο προμηθειών (Αρτεσιανού 1- Καρδίτσα κ. Κατσαούνο Γιάννη, κ.Σκούρα Κατερίνα τηλ: 24413-50799-97 & στο γρ. δνσης Π.Σ. κ. Τζέλλου – Γραπατσά Ανδρονίκη τηλ.24410-79159 ), για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές και κάθε άλλη πληροφορία για την παραπάνω προμήθεια.

Η προμήθεια θα ανατεθεί στον έχοντα την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤ/ΧΟΣ

ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Σχετικά έγγραφα