21/11/2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος Επισιτισμού

image_print

Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος Επισιτισμού, με αντικείμενο: Την υποστήριξη για την υλοποίηση εργασιών αποθήκευσης και διανομής (επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του ΤΕΒΑ) σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν οι εξής ειδικότητες:

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 22.11.2017 μέχρι και 01.12.2017.

Σχετικά έγγραφα