19/01/2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες – προμήθειες του Δήμου Καρδίτσας έτους 2018

image_print

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας
Ταχ. Δ/νση: Αρτεσιανού 1, ΤΚ 43100
Πληροφορίες: κ. Καμινιώτης Νικόλαος
Τηλέφωνο: 24413-54820
Fax: 24413-54721

Καρδίτσα :19/01/2018
Αρ. Πρωτ.:944

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας “Ιατρού εργασίας έτους 2018” για τις υπηρεσίες του, δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Τετάρτη 31/01/2018 και ώρα 15:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον (κ. Καμινιώτη Νικόλαο Σαρανταπόρου 140- Καρδίτσα τηλ. 24413-54820), για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές και κάθε άλλη πληροφορία για την παραπάνω υπηρεσία.

Η υπηρεσία θα ανατεθεί στον έχοντα την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ