08/08/2016
image_print

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                   Καρδίτσα 5 / 8 / 2016
Ν.Π.Ι.Δ.
ΑΦΜ: 090035600-Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                         Αρ.Πρωτ. 4293
Ταχ. Δ/νση : 3ο Χιλ.Καρδίτσας-Τρικάλων
Τηλέφωνο : 2441071711
Fax : 2441071714

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Καρδίτσας, έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.1069/80.(ΦΕΚ.191/Α`/23-8-1980)
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3919/2011. (ΦΕΚ.32Α`/2-3- 2011)
 3. Το ΑΠ:ΟΙΚ.4443/48157/17-3-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος.
 4. Την υπ’ αριθμ. 36/2016 Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΚ

Προβαίνει σε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή :

 1. Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές εταιριών ή Κοινοπραξιών.
 2. Αντικείμενο είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2015, από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές.
 3. Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα της ΔΕΥΑ Καρδίτσας (3ο χιλ. Καρδίτσας-Τρικάλων).
 4. Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου, θα είναι η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2015, υπογεγραμμένη από τους δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές που θα διενεργήσουν τον διαχειριστικό έλεγχο, καθώς και των αναφερόμενων παραπάνω καταστάσεων.
 5. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι:
  α) Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενες Εταιρίες ή Κοινοπραξίες θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τους ΑΜ ΣΟΕΛ των δύο (2) Ορκωτών Λογιστών, που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου.
  β) Οικονομική Προσφορά.
  γ) Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η τήρηση των στοιχείων που θα κατατεθούν θα είναι εμπιστευτική.
 6. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα κατατίθενται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ», πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της Ελεγκτικής Εταιρίας ή Κοινοπραξίας. Ο κλειστός φάκελος θα αποστέλλεται ή θα κατατίθεται στη Γραμματεία της ΔΕΥΑ Καρδίτσας στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: 3ο χιλ. Καρδίτσας-Τρικάλων, έως και την Παρασκευή 12/8/2016 και ώρα 11.00 π. μ.. Προσφορές που θα ληφθούν, από τη ΔΕΥΑΚ, μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη. Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς, από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης.
 7. Η χαμηλότερη οικονομική προσφορά, θα ληφθεί υπ` όψη του ΔΣ της ΔΕΥΑΚ με βάση την οποία θα προταθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας η ανάθεση του ελέγχου και θα εκδοθεί απόφαση διορισμού, σύμφωνα με το νόμο.
 8. Μετά την ανάθεση θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης του ελέγχου με τον ανάδοχο και η πληρωμή θα γίνει αμέσως μετά την παράδοση στην ΔΕΥΑ Καρδίτσας της έκθεσης του ελέγχου της χρήσης 2015 και της έκδοσης του σχετικού τιμολογίου.
 9. Η δαπάνη προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 8.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% 1.920,00 ευρώ. Το σύνολο της δαπάνης θα βαρύνει τον κωδικό προϋπολογισμού εξόδων, του έτους που θα διενεργηθεί ο έλεγχος.
 10. Η προμήθεια βαρύνεται με κράτηση υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με συντελεστή 0,10% επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος, πλέον 3,6% για χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί του ποσού του 0,10%

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ