19/10/2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθειες και εργασίες του Δήμου Καρδίτσας έτους 2017

image_print

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
N
ΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Δ/νση : Δημοτικής Αστυνομίας
Ταχ. Δ/νση Αρτεσιανού 1, ΤΚ 43100
Πληροφορίες: ΠΛΑΤΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 24410-27399, ΣΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 24413-5099
Τηλέφωνο: ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 24413-50797 24413-50721
email: katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr

Καρδίτσα:19/10/2017
Αρ.Πρωτ.:18634

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την προμήθεια «ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017» δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Τετάρτη 25/10/2017 και ώρα 15:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας, Γραφείο της δημοτικής αστυνομίας 24410-27399 και στο Γραφείο Προμηθειών (ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 1 ΤΗΛ. 24413 50797-799 πληροφορίες: κ. Κατσαούνο – κ.Σκούρα), για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές και κάθε άλλη πληροφορία για τις παραπάνω προμήθειες.

Οι προμήθειες θα ανατεθούν στους έχοντες την καλύτερη οικονομική προσφορά.

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ