17/06/2020
image_print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Πληροφορίες: ΣΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Email: skoura@dimoskarditsas.gov.gr, katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr, promithion@dimoskarditsas.gov.gr
Τηλέφωνο(α): 24413 50799, 24413 50797
17/6/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου: 8951

Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την παροχή της υπηρεσίας: “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020” και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω εργασία ανέρχεται στο ποσό των 1.754,35€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% σε βάρος του Κ.Α. 60-6274.0005 και CPV: 90921000-9 (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020).

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι τη Δευτέρα, 21/06/2020 και ώρα 12:00 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καρδίτσας, στην διεύθυνση: Αρτεσιανού 1, Τ.Κ. 43131, Καρδίτσα.

Πληροφορίες δίνονται από το Τµήµα Προμηθειών του δήμου Καρδίτσας στα τηλέφωνα 24413 50799 & 24413 50797 σε όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν:

  1. Έντυπο οικονομικής προσφοράς όπου θα πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά τόσο οι τιμές μονάδας, όσο και τα σύνολα των αντίστοιχων εργασιών ακολουθώντας τον πρότυπο πίνακα και όχι τιμές κατ’ αποκοπή.
  2. Τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.

Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών, ή άλλους όρους κρίνεται ως απαράδεκτη.

Η παροχή υπηρεσίας θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ στο σύνολό της. Θα πρέπει να ακολουθηθεί η φόρμα της προσφοράς.

Η κατακύρωση της παροχής υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση α/Δημάρχου. Κατά το στάδιο της κατακύρωσης και πριν τη λήψη της απόφασης κατακύρωσης θα ζητηθούν επιπλέον τα απαραίτητα βάσει νομοθεσίας δικαιολογητικά.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΑΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Σχετικά έγγραφα